Verneverdige hus

Lillevik forteller at kolonihagene står på byantikvarens gule liste. Det vil si at de er verneverdige, men med den laveste vernestatusen. 

– I 2025 går leiekontraktene med Oslo kommune ut. Men selv om kolinhagene er verneverdige føler jeg meg ikke helt trygg. Per i dag er holdningen i Oslo kommune at man ønsker å beholde kolonihagene. Det er in i tiden med økologisk matproduksjon og fokus på kortreist mat.

– Kolonihagene bidrar til et rikt artsmangfold i byen. Med mange stauder, planter og gamle trær som er viktig for pollinerende insekter, sier Wenche Lillevik.

Representerer framtiden

Erling Dokk Holm er byforsker ved Høgskolen i Kristiania. Han tror kolonihagene vil få en høyere vernestatus av byantikvaren i god tid før 2025. 

– Disse jordflekkene representerer framtiden. Det vil bli økt fokus på urbant landbruk og biodiversitet. Disse grønne lungene bidrar til å opprettholde viktige natur- og miljøkvaliteter, bidrar til renere luft og fremmer folkehelsen, sier Dokk-Holm.