Astrid Tveit åpning Havnepromenaden Plan- og bygningsetaten
LANG FEST: Aslaug Tveit er koordinator for det som kan bli Norges lengste fest i utstrekning, når 9 km Havnepromenade åpnes 14. juni.

Klart for bryllup: byen + fjorden

Søndag 14. juni forenes byen og fjorden. Havnepromenaden strekker seg over ni kilometer, og hele Oslo er invitert til å delta på Norges lengste fest.

– Det er utrolig mange ressurspersoner som vil bidra. Dette blir en kjempedugnad!

Aslaug Tveit snakker på både innpust og utpust om dagen. Som koordinator for det som kan bli Norges lengste fest i utstrekning, og kanskje en av de største målt i antall bidragsytere, har hun avtaleboka full og en heseblesende kort leveringsfrist. 14. juni klokka 12 braker det løs, da ønsker Oslo kommune, et stort antall grunneiere, kulturinstitusjoner, organisasjoner og ildsjeler velkommen til store og små. Det er klart for havnepromenade-fest.

– Flere hundre arrangører vil bidra på ulike måter. Kommunen skal legge til rette og samordne, slik at flest mulig kan og vil være med, sier Aslaug Tveit.

Stort arbeid

Fristen frem til åpningen er altså kort, men det er en omfattende prosess som nå munner ut i fest og feiring. Havnepromenaden ble bestilt av bystyret i 2008, og flere kommunale etater har arbeidet med prosjektet i årevis. Fjordbyen er for lengst et etablert og velkjent begrep i byutviklingen, nå er det folkets tilgjengelighet til vannkanten som skal markeres. Fra innerst i Frognerkilen i vest og til Kongshavn i øst skal vi alle kunne spasere langs vannet, en ni kilometer lang strekning. En tilrettelagt og avmerket trasé for myke trafikanter.

Selv om flere av Havnepromenadens «etapper» allerede er godt kjent for mange, skal de heretter framstå i  ny drakt: En rekke originale veivisere skal på plass. Det er tradisjonelle containere som har fått en ny oppgave: Reist på høykant skal de rage over folk og kjøretøy, så synlige at vi som promenerer hele tiden skal vite hvor vi kan gå videre. Containerne, som er i ulike størrelser, males i en sterk oransje farge. I tillegg til å vise vei skal de være «infosøyler»: Utstyrt med kart som viser hvor du er og med skriftlig informasjon om området du befinner deg i. Bymiljøetaten er ansvarlig for arbeidet med skilt- og trasémerkingen, som er på plass til åpningen.

Variert

Den som velger å gå alle de ni kilometerne fra vest til øst eller omvendt, vil finne en variert promenade: Oppholdssoner, benker, aktiviteter (f.eks. skate-installasjoner). Åpne områder vil veksle med intime gater – som på Aker Brygge. De gående vil også finne ut at en del arbeid gjenstår før hele Oslos sjøkant inngår i Havnepromenaden. Særlig gjelder dette ytterkantene i øst og vest. Utviklingen av Havnepromenaden vil følge utviklingen av områdene i Fjordbyen. På Filipstad, altså i vest, er det lagt opp til en midlertidig trasé som forbinder Frognerkilen med promenaden i sentrum. Ved Kongshavn i øst er det foreløpig vanskelig å vandre langs vannkanten. Oslo kommune har gjort det så godt som råd er å ferdes langs vannkanten, og mye vil skje i årene som kommer. Det foreligger en rekke forslag til utvikling av promenaden frem mot 2030. 

– Vi vil gi folk en følelse av tilgjengelighet og inkludering. Folk skal få ta i bruk det hele, gjøre området til sitt.
Aslaug Tveit, koordinator åpning av Havnepromenaden
Havnepromenaden kart
9 KM: Havnepromenaden er hele 9 km, og strekker seg fra Kongshavn i øst til innerst i Frognerkilen i vest. Flere almenninger (markert med rødt skravert) binder promenaden til byen bakenfor.

Innholdsrikt

Festdagen 14. juni blir altså spesiell, men den som også etter 14. juni vandrer Havnepromenaden, vil få oppleve mer enn en sjøkant. Det blir mye annet å glede seg over underveis.

– Det er utrolig mange som har meldt seg og vil produsere spennende opplevelser for kommunen og fellesskapet. Arkitekter, kunsthistorikere, konsertarrangører, kaféeiere, folk som vil lage vinterbad, listen er lang! Alle disse menneskene og idéene blir det viktig å ta vare på, sier koordinator Aslaug Tveit.

Hva står på programmet den 14. juni? Mye vil være overraskelser fram til selve dagen, men noen trekk er klare. Blant annet vil tidsrommet mellom 12–16 særlig være innrettet mot barnefamilier. Da arrangeres Oslo Havn sitt tradisjonsrike arrangement «Havnelangs», som er en del av åpningsarrangement. Du kan blant annet oppleve redningsskøyta Elias, seilskuta Christian Radich, sjøspeidere, en diger salthaug (som kan klatres i), det blir offisiell åpning av Dronning Eufemias gate – for å nevne noe. Etter klokken 16 vil det være mer for ungdom og voksne: mat, kultur – og en «special surprise» på Aker Brygge kl. 23. Det hele overvåket av vakter – som denne dagen naturlig nok kalles «trivselsvakter».

Aslaug Tveit gleder seg:

– Vi vil gi folk en følelse av tilgjengelighet og inkludering. Folk skal få ta i bruk det hele, gjøre området til sitt. Selv er jeg fra Vestlandet, der har jo områdene langs sjøen alltid vært helt sentrale. Sånn skal det være også i Oslo!