I utstillingshallen på DOGA henges alle installasjonene fra taket.
Torsdag 8. september er det utstillings- og triennaleåpning på DOGA. I utstillingshallen henges alle installasjonene fra taket.

Klart for arkitekturhøst i Oslo

Det bankes, hamres og sages, og tre kilometer med kabler er i ferd med å finne sin plass. DOGA gjør seg klar for Oslo arkitekturtriennale, Nordens største arkitekturfestival.

Triennalen, som har tittelen Etter tilhørighet, åpner 8. september, og hele 40 arrangementer skal prege Oslo i åpningshelga.

– Ta på verneutstyr, formaner kommunikasjonsansvarlig Kaia Hødnebø Nelson i Oslo arkitekturtriennale (OAT) før vi får lov til å gå inn i hallen hvor den ene av triennalens to hovedutstillinger monteres. 

– Triennalen handler om tilhørighet og hvordan vi påvirkes av og påvirker omgivelsene våre når vi er i transitt, sier Hanna Dencik Petersson, direktør for OAT. – Aldri før har så mange mennesker vært i bevegelse, på søken etter trygghet, jobb, eventyr eller et bedre liv. Samtidig bytter og deler vi ting, informasjon og ideer mer og på flere måter enn tidligere. Triennalen vil vise hvordan arkitekturen, omgivelsene våre og vårt forhold til dem påvirkes av dette. Hvordan er vår tilknytning til steder, boliger og ting i endring, og hvordan kan og bør vi forholde oss til disse endringene i fremtiden? 

Kuratorene Carlos Mínguez Carrasco, Ignacio Gonzalez Galán og Lluís Alexandre Casanovas Blanco overvåker oppbyggingen av utstillingen Om å komme fra på DOGA. Sammen med Alejandra Navarrete Llopis og Marina Otero Verzier vant de i 2014 OATs internasjonale konkurranse om å skape hovedprogrammet til triennalen. De har også hatt ansvar for tvillingutstillingen Om å komme til på Nasjonalmuseet – Arkitektur. 

I utstillingshallen på DOGA henges alle installasjonene fra taket, og det er hektisk aktivitet for å montere alt til åpningen. Carrasco, Blanco og Galán forteller engasjert om ideene bak utstillingen:

– Alt er i bevegelse, akkurat som mennesker, sier Galán. – Utstillingen viser perspektiver som spenner fra det helt nære og personlige og til det store overblikket hvor kloden og globale migrasjonsmønstre sees utenfra. 

Gjennom installasjonene møter vi alt fra et samarbeidsprosjekt mellom en kunstner og NASA, som viser hvordan forurensning forflytter tilhørighetsløst rundt i atmosfæren til en installasjon av personlige gjenstander gitt bort gratis på finn.no i løpet av 24 timer. 

– En av installasjonene viser hvordan Norge indirekte er involvert i avskoging i Amazonas, sier Lluis C. Blanco. – Det er et paradoks at Norge, som bidrar tungt i arbeidet med å stanse ødeleggelsen av regnskog, samtidig henter ut soya til laksefôr og råvarer som aluminium. Dette støtter opp under avskoging og bidrar til at mennesker fordrives. Med denne installasjonen inviterer vi til refleksjon om hvordan ikke bare mennesker, men også råvarer og ressurser forflytter seg. 

Triennalen arrangerer også den internasjonale konferansen After Belonging 9. september. 

– Til konferansen har vi invitert forskere, praktikere og tenkere med det til felles at de er fremst i verden på sine fagfelt, som alle grenser inn mot temaene triennalen tar opp. Temaer som flyktningestrømmer, nye måter å være hjemme og fremmed på, ulike former for grenser samt teknologi som fremmer nye markeder og delingsøkonomier. Og det er fortsatt mulig å melde seg på! smiler Hødnebø Nelson. Meld deg på konferansen

– Alt er i bevegelse, akkurat som mennesker. Utstillingen viser perspektiver som spenner fra det helt nære og personlige og til det store overblikket hvor kloden og globale migrasjonsmønstre sees utenfra.
Ignacio Gonzalez Galán
Rigging av Oslo arkitekturtriennale på DOGA.
Utstillingen viser perspektiver som spenner fra det helt nære og personlige og til det store overblikket hvor kloden og globale migrasjonsmønstre sees utenfra.

100 aktiviteter hele høsten 

Utstillingene og et omfattende sideprogram varer helt til 27. november, med opp mot 100 arrangementer. Målgruppen er alle som har en rolle i byutviklingen – alt fra befolkningen til de som har ansvar for byutviklingen: Arkitekter byplanleggere, eiendomsutviklere og beslutningstagerne. 

– OAT er en festival for alle som har en stemme i diskusjonen om hvordan vi former omgivelsene våre, sier Dencik Petersson. – Mange mener kanskje at arkitektur ikke angår dem, men arkitektur er noe vi alle må forholde oss til – hver dag, hele livet. Derfor er det et variert og bredt program, satt sammen av mer enn 60 samarbeidspartnere.  

Etter forrige triennale i 2013 har OAT jobbet sammen med det internasjonale kuratorteamet om å utvikle konsept og aktiviteter. Foredrag, fagseminarer, omvisninger, forestillinger og utstillinger er en del av programmet. I prosjektet Akademiet, et forum i regi av OAT og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, skal 120 studenter fra inn- og utland undersøke forflytnings- og boligmønstre på Grønland og Tøyen. I tillegg arrangeres det en rekke miniseminarer i Barcode, under konseptet After Work. 

– Den forrige triennalen i 2013 var mer tilbakeskuende, sier Dencik Petersson. Da undersøkte vi det 30 år gamle begrepet bærekraft, og hvordan det har preget utviklingen i arkitekturen og samfunnet. Årets triennale skal se fremover. Vi skal stille spørsmål, utvikle ny forståelse og nye begreper for de tendensene vi ser med økende global forflytning og midlertidighet. Temaet har mange lag og kan forstås på mange måter og vi kan ikke love at vi kommer med svar på alle spørsmål, men vi ønsker å sette temaet Etter tilhørighet på agendaen, og legge til rette for viktige diskusjoner og debatter om hvordan vi kan forme gode boliger, omgivelser, byer og samfunn i fremtiden.

Plan- og bygningsetaten er programpartner for Oslo arkitekturtriennale 2016, og bidrar blant annet med en pressevisning i åpningshelga, Oslo bys arkitekturpris i oktober og halvdagsseminaret «Furuset viser vei» i november. 

 

– Mange mener kanskje at arkitektur ikke angår dem, men arkitektur er noe vi alle må forholde oss til – hver dag, hele livet.
Dencik Petersson