Plan- og bygningsetaten er blant de første virksomhetene i kommunal sektor som satser på klarspråk.

– Vi skal gå foran med et godt eksempel og skrive tydelig. Som etat har vi et stort ansvar for å formidle informasjon om tilbud og tjenester, rettigheter og plikter til alle byens innbyggere. Derfor skal vi bruke et språk som folk forstår, sier etatsdirektør Ellen S. de Vibe.

Lanserer språkprofil

Prosjektet startet i vår med kartlegging av tekster og brukerforståelse. Nå har etaten laget en egen språkprofil med retningslinjer for skriving.

– Språkprofilen skal være en hjelp for alle som skriver, og sikre at vi bruker et klart og brukertilpasset språk, sier prosjektleder Marianne Bugge Nordberg.

Språkprofilen ble lansert i slutten av september, og utover høsten får alle ansatte opplæring i retningslinjene.

Vi skal gå foran med et godt eksempel og skrive tydelig.
Ellen S. de Vibe, etatsdirektør