Tufteparken
Tufteparken ved skur 13 på Filipstad. Foto: Rolf Rolid

Kan vinne Oslo folkehelsepris

Kan et ni kilometer langt uterom vinne Oslos folkehelsepris for 2016? Svaret får vi fredag 27. januar.

Havnepromenaden er én av tre kandidater i finalen. De andre kandidatene er «Oppdag nabolaget» og folkehelsesatsingen i bydel Grorud. Folkehelseprisen deles i år ut for tiende gang og tema for årets pris er det tverrsektorielle folkehelsearbeidet. «Kandidaten bidrar til å markere veien videre med et folkehelsearbeid som angår og påvirker oss alle», heter det i juryens vurdering av promenaden.

«Må forhindre latskap»

Men hvor er sammenhengen mellom en havnepromenade, byutvikling og folkehelse? 

I 2006 gjennomførte Plan- og bygningsetaten sammen med Osloskolen, Norsk Maritimt Museum og Den kulturelle skolesekken et medvirkningsprosjekt for skoleklasser på 8.–10. trinn. Vi utfordret elevene til å tegne inn og skrive om sine ønsker og drømmer for framtidas utvikling langs sjøkanten. 

Det var stor spennvidde i besvarelsene, men felles for de fleste av besvarelsene var  mulighetene for lek, svømming og bade- og aktivitetsmuligheter i Fjordbyen. Spesielt Holmlia skoles besvarelse, som også vant 1. premien, var veldig fokusert at byutviklingen langs sjøkanten måtte «forhindre mer latskap». Deres svar var en blanding av bade- og lekesoner for hele familien, unge som gamle.

Fakta om
Oslo folkehelsepris
  • Prisen deles ut til en organisasjon eller virksomhet som har gjort en bemerkelsesverdig innsats på tvers av sektorer, for å bedre folkehelsen blant Oslos befolkning.
  • Aktuelle priskandidater er ideelle, frivillige eller offentlige virksomheter som har gjort en spesielt god innsats for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet til innbyggerne i Oslo kommune. 
  • Prisen deles ikke ut til enkeltpersoner.
  • Vinneren mottar et diplom og 50 000 kroner i pengepremie. 
Havnepromenaden er 9 kilometer lang og har 14 informasjonspunkter langs strekningen
Havnepromenaden er 9 kilometer lang fra Frognerstranda i vest til og med Alnas utløp i øst. Illustrasjon: Grid Design for Oslo kommune.

Et urbant svar på markaturen

Og det er dette Havnepromenaden i stor grad handler om. 

Den skal være et fellesareal for allmennheten, uavhengig av alder og funksjonsevne. Den skal være åpen tilgjengelig til alle døgnets tider, den skal være trygg for de som bruker den og den skal legge til rette for aktivitet, lek, opplevelser og forhåpentligvis nye oppdagelser. Havnepromenaden er den urbane varianten av markaturen.

Allerede da planene for en sammenhengende havnepromenade kom inn i kommunens planarbeid for en helhetlig plan for Fjordbyen i 2004, var det med et sterkt søkelys på folkehelseutfordringene. Det skulle skapes et universelt utformet uterom slik at ingen brukergrupper ble ekskludert. En slik tankegang og oppmerksomhet om promenaden ligger nå som et grunnleggende premiss for alt planarbeid i Fjordbyen.

Fjordbyplanen ble vedtatt av bystyret i 2008.

Disse jobber med Havnepromenaden

Havnepromenaden er et bredt tverrsektorielt kommunalt samarbeid mellom Byantikvaren, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Kulturetaten, Oslo Havn KF og Plan- og bygningsetaten. Sistnevnte er koordinator og prosjektansvarlig for tiltaket.