Ulsholtveien 31
I Ulsholtveien 31 på Furuset har stiftelsen Betanien bygget 36 klimanøytrale førstehjemsboliger for å gi Furuset-ungdom muligheten til å bli boende i området (Foto: Haugen/Zohar arkitekter).

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?

Når FutureBuilt denne uken åpner sin store, årlige konferanse, kan de fastslå at miljøvennlig bygging nytter og at grenser kan flyttes.

De nær 400 menneskene som torsdag 8. juni samles til FutureBuilt-konferansen i Sandvika, vil ikke få høre mye om tilbakeslag og trøbbel i klimaarbeidet. Jo da, utfordringene er mange, men FutureBuilt vil snakke om mulighetene: På den viktige byggsektoren skjer det store og gledelige framskritt.

– Utbyggerne melder sin interesse for FutureBuilt-programmet med gode prosjekter. Og de ser det viktige i å bygge hus som klarer miljøkravene både i byggeperioden og i driftsårene som kommer, sier Ingun Bruskeland Amundsen, prosjektleder for FutureBuilt i Oslo kommune med kontor i Plan- og bygningsetaten.

50 forbildeprosjekter er målet

Så la oss raskt ile til og forklare litt om FutureBuilt: Dette handler om noe som både er norsk og lokalt; det er et program som kommunene Oslo, Drammen, Asker og Bærum samarbeider om for å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. Målet for tiårsperioden 2010–2020 er å få fram 50 «forbildeprosjekter», dvs. enkeltbygg og områder som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent på feltene transport, energibruk og materialbruk. Dessuten skal de ha høy arkitektonisk kvalitet og stimulere til nyskaping. Programmet skal være en læringsarena for både utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere.

Ambisiøst, javisst. Men det går altså så det suser. I dag er 45 prosjekter realisert eller under utvikling, og styringsgruppen for FutureBuilt i Oslo kommune har i år allerede vedtatt fem nye prosjekter inn i programmet.

– Ekstra gledelig er det altså at disse prosjektene framstår som meget gode. Blant annet har vi forventninger til det nye «Landbukskvartalet» i Schweigaardsgate, her skal det dels bygges nytt og dels rehabiliteres. Vi har fått fram mange fine enkeltbygg, og det er en ekstra utfordring å få til god områdeutvikling også, sier prosjektleder Bruskeland Amundsen.

FutureBuilt-konferansen
«Neste stopp 2050»

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen? Det kan vi, i følge eiendomsbransjens visjoner for 2050. På FutureBuilt-konferansen 8. og 9. juni viser vi at det er mulig – allerede nå.

Til årets FutureBuilt-konferanse kommer både internasjonale foredragsholdere og lokale eksperter og entusiaster med visjonene og løsningene i lomma.

Kom, se og hør, møt likesinnede og bli inspirert – på Norges viktigste møteplass for alle som er opptatt av klimavennlig byutvikling og arkitektur.

Tid: 8. og 9. juni
Sted: Bærum kulturhus

Se hele programmet

Meld deg på her

Fredag 9. juni blir det blant annet befaring med foredrag og omvisning til FutureBuilt-prosjektene Brynseng skole og Ulsholtveien 31 som er omtalt i saken. 

Brynseng skole
Brynseng skole er bygd med en solcellefasade på 1000 m2 og vil bli et nesten nullenergibygg (nNEB). Arkitekt er HRTB Arkitekter AS (Foto: HRTB Arkitekter AS).

Nullenergi og massivtre

Som eksempler på innsatsen så langt trekker hun gjerne fram to nesten ferdigstilte prosjekter; Brynseng skole og Ulsholtveien 31 på Furuset. Skolen vil blant annet få en solcellefasade på drøyt 1000 kvadratmeter. Med bistand også fra varmepumpe med brønnpark (geovarme) vil skolen bli et nesten nullenergibygg.

I Ulsholtveien 31 på Furuset står Stiftelsen Betanien bak et prosjekt med førstehjemsboliger, dvs. leiligheter i en prisklasse som skal gi lokal ungdom muligheter for å etablere seg der. Boligene bygges i massivtre og har en vakker utforming, og stiftelsen tilrettelegger spesielt for sykler og bildeling.

En rekke utbyggere har altså tatt imot utfordringen fra FutureBuilt. At FutureBuilt kan tilby bl.a. prioritert kommunal saksbehandling, reduserte byggesaksgebyrer og faglig oppfølging, har neppe bremset på interessen, men i tillegg merker Ingun Bruskeland Amundsen et stort engasjement for både miljø og teknologi.

– En av utbyggerne har for eksempel uttalt at de «liker å ha et FutureBuilt-prosjekt å bryne seg på». Det handler om å teste nye ideer, materialer og byggemåter. Utbyggerne vil gjerne bli flinkere og oppleve progresjon, sier prosjektlederen.

Neste stopp 2050

Årets FutureBuilt-konferanse har fått navnet «Neste stopp 2050». Deltakerne på konferansen skal altså se et stykke inn i glasskulen, og et spørsmål som stilles, er om vi kan bygge oss ut av klimakrisen. Svaret vil langt på vei være ja, ikke minst fordi byggsektoren virkelig ruver i klimaregnskapet: 40 prosent av våre totale klimautslipp er relatert til byggene vi lever og arbeider i.

– I 2050 er alle bygg det vi i dag kaller grønne. De er energieffektive og har jevnt effektforbruk, og mange bygg produserer egen energi. Bygningsmaterialene produseres uten klimagassutslipp med en stor andel gjenbrukte og gjenvunne materialer, og de er selvsagt uten giftstoffer. Byggene er fleksible og kan endres uten store ombygginger, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse. Foreningen organiserer en rekke store eiendomsaktører og er medarrangør av «Neste stopp 2050».