Debattene som i perioder raste mellom Vigelands støttespillere og motstandere er kanskje ikke så kjent, eller uansett glemt av de fleste. Men i Oslo Bymuseums arkiver ligger det flere publikasjoner som omhandler kampene mellom Vigelands motstandere og hans våpendragere. Sett i lys av vår tids debatter om skulpturparken på Ekeberg, lokalisering og form på nytt Munchmuseum eller Melgaards hus å dø i, står hverken intensiteten eller personkarakteristikkene fra den tiden tilbake for dagens sammenstøt av meninger og interesser. Ja, kanskje var debattene og uttalelsene enda spissere og mer nådeløse da, enn de er i dag.

En av Vigelands største motstandere helt fra de tidligste planene om en utvikling av Frognerparken, bygartner Marius Røhne, ble av Vigeland portrettert som ”Faun i galgen”, en skulptur i smijern utført av Vigeland selv. Skulpturen kan i dag sees på Vigeland-museet og vitner om en personlig og dyp konflikt som gikk utenpå alle rasjonelle eller faglige argumenter.

Også i arkitektstanden møtte Vigelandsanlegget stor motstand etterhvert som kunstnerens visjoner og arbeider materialiserte seg. Fra byarkitekt Harald Aars og hans meningsfeller var det rundt 1920-tallet bitende innlegg i avisene som argumenterte med at Vigeland ikke var bevandret i arkitekturen og at prosjektet var en ”sykelig overudvikling – en udsvelling – som vi derfor ikke tør vente os store resultater af, dersom den fortsetter.” (Tone Wikborg, Artikkel: ”Gustav Vigeland erobrer Frognerparken”.)

I kunsthistoriker Wikborgs artikkel fortelles det videre at Vigelands visuelle ventil også her fikk luftet seg i skulpturen av den brutale høvdingen Egil Skallagrimson, fra vikingtidens Island, som reiser nidstang mot Eirik Blodøks og hans dronning Gunnhild. Skulpturen er laget i samme periode som diskusjonene gikk som høyest, og Wikborg mener at skulpturen kan betraktes som Vigelands personlige forbannelse mot egne ”fiender”.

Det er vel en underdrivelse å si at Gustav Vigeland ikke så på demokratiske prosesser som særlig interessante for livsverket sitt.