Jomfruhagen
Jomfruhagen (Foto: Løvseth+Partner)

Jomfruhagen

Rekkehusene ligger på en tidligere trikketrasé, hvor selve trikkesporet er omgjort til en felles gangvei. Den nye bebyggelsen følger trikkesporets kurvatur. Terrenget og formen på tomten er optimalt utnyttet med husenes varierte utforming og plassering.

Innenfor det langstrakte, smale tomtearealet er det plassert 17 rekkehus i tre etasjer og garasje under terreng. Alle husene er bygget over samme lest, individuelt tilpasset situasjon og tomtegrense. Der eiendommen er særlig trang har husrekkene smale volumer, mens de som ligger i det sentrale partiet hvor eiendommen utvider seg, har mer omfangsrike bygningskropper.

En gjennomført bruk av sort beis nedtoner forskjellene i husvolumene, slik at helheten fremstår som en variasjon over ett tema. Hageskiller, brystningsfelt og kraftige vindusrammer er hvitmalte kontraster til det sorte. Balkongene har transparente brystninger med farget glass i dekorativt samspill med øvrig detaljering.

Husenes tak er en variant av saltaket med diagonale møner som gir en stutt volumkvalitet mot en side og en sagformet takprofil på motsatt side. Takenes utforming bidrar til en optimalisert planløsning og romlig utnyttelse av loftet.

Alle boligene har for- og bakhager. Et sentralt møtested med benker og lekeplass ved den interne gangveien, gir en tilleggskvalitet til de relativt små private uterommene. Møteplassen ligger på et sted med fjordgløtt. Boligfeltet er bilfritt med et felles underjordisk parkeringsanlegg. Det er heis fra parkeringskjeller til bakkenivå.

Generelt har rekkehus en energieffektiv overflate. Bygningene får varmt tappevann fra varmepumpe basert på jordvarme fra eget anlegg.

Jomfruhagen

Adresse: Jomfruhagen 2-38, Jomfrubåten
Bruk: Bolig
Arkitekt: Løvseth + Partner AS
Landskapsarkitekt: Sundt Thomassen AS (forprosjekt)
Byggherre: OBOS Nye Hjem AS
Areal: 4652 m²