INTERNASJONAL KONFERANSE: Prosjektleder Farah Humayun ønsker velkommen til konferansen «Reclaiming the Inner City Fringe – International conference on urban transformation» 19. og 20. mars 2015.

Internasjonal konferanse om byutvikling

Nå settes Hovinbyen på kartet, også i internasjonal sammenheng. I mars forventer vi deltakere fra hele verden til Oslo og konferansen «Reclaiming the Inner City Fringe – International conference on urban transformation».

– Hensikten med konferansen er å etablere en felles læringsarena for utveksling av erfaringer med denne typen store transformasjoner, poengterer Farah Humayun, prosjektleder for konferansen. Konferansen skal handle om byutvikling fra sentrum og utover mot utkant av by. Konferansen strekker seg over to dager, 19. og 20. mars.

Variert program

– Vi er i ferd med å utforme et rikholdig program som vil by på spennende foredrag fra anerkjente personer innenfor fagmiljøet, workshops, diskusjon i paneldebatter og omvisninger i Hovinbyen. Temaene i programmet vil spenne fra urban transformasjon og infrastruktur, til kultur og identitet. Vi ønsker at deltakerne skal dele kunnskap om egne prosjekter, samt lære om andre liknende prosjekter, så vi har lagt opp til mye interaktivitet, fortsetter Humayun.

Les mer om konferansen

Meld deg på konferansen

Stor interesse i Europa
Oslo deltar i det europeiske nettverket Eurocities, og Hovinbyenprosjektet har skapt stor interesse og engasjement blant medlemslandene. Hittil har tre hovedsteder og flere storbyer i fem andre land meldt sin interesse for å delta i jevnlige møter om Hovinbyen for å kunne dele erfaringer fra tilsvarende prosjekter i andre land, og for å lære av Oslo.

– Vi har stor nytte av å delta i Eurocities, og håper at mange deltakere melder seg på konferansen, poengterer Humayun. Konferansen arrangeres i Kuben yrkesarena på Økern, som vant Oslo bys arkitekturpris i 2014.

Stor utstilling på Økern
Vi lyste ut en plan- og idékonkurranse i oktober 2014, hvor hensikten var å få inn flest mulige innspill og kreative visjoner å ta med videre i arbeidet med en strategisk plan for Hovinbyen.

– Vi har fått inn mange spennende forslag som vi gleder oss til vise frem til deltakerne under konferansen. Vi tror det det kan være et flott utgangspunkt for diskusjoner om utviklingen av Hovinbyen, avslutter Humayun.

Innen 2030 må Oslo romme 160 000 nye innbyggere. Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde med størst potensial for urban fornyelse og vekst. Området tilsvarer størrelsen på indre by innenfor Ring 2 og består i dag av industri og lager, transportterminaler og bebyggelse. Mer informasjon på våre sider om Hovinbyen: www.oslo.kommune.no/hovinbyen

 

– Vi har fått inn mange spennende forslag som vi gleder oss til vise frem til deltakerne under konferansen.
Farah Humayun
Hovinbyen
  • Kommuneplan «Oslo mot 2030- Smart, trygg og grønn»: Hovinbyen det største endringsområdet
  • Tilsvarer størrelsen på Oslo sentrum innenfor ring 2
  • Fra Bjerke i nord til Bryn i sør
  • Fra Løren i vest til Breivoll i øst
  • Plass til 27 000 nye boliger
  • Potensialet for rundt 60 000 nye innbyggere innen 2030
  • 2,5 millioner kvadratmeter næringsareal
  • Vår idekonkurranse hadde frist 12. januar, vinnerne kåres våren 2015
  • Planforslaget sendes på høring sommeren 2015