Ferske endringsagenter fra prosjektet Oslo, min by, mitt ansvar er klokkeklare i sine visjoner for Oslo i årene som kommer. Ungdom i alderen 13-18 år ønsker å være med på å bestemme hvordan byen skal utvikles og gir politikere og byplanleggere klar beskjed. Mer sykkel, kollektivtransport og resirkulering. Flere møteplasser, aktivitetsklubber og kontakt mellom øst og vest. Slutt med å skape skiller og motsetninger mellom kulturer. Vi har så mye til felles og det er så mye som er bra.

Visjoner for Oslo

Et tyvetalls ungdommer fra samtlige bydeler i Oslo har i høst deltatt på lederskapsprogrammet InterBridge Academy og vært med på workshoper om blant annet bærekraft og byutvikling. Programmet inngår i prosjektet Oslo, min by, mitt ansvar i regi av InterBridge, et sosialt entreprenørskap ledet av Nassima Dzair. Målsetningen er å utvikle ungdommenes lederegenskaper og engasjere til samfunnsansvar med viktig fokus på byutvikling. Plan- og bygningsetaten har vært entusiastisk samarbeidspartner.

– Vi arrangerte workshop om hvordan vi jobber med byutvikling i Oslo, og inviterte ungdommene til å delta og lage egne visjoner for byen sin, forteller arkitekturbanist Dana Jdid og byplanlegger Kirsten Kvam fra Avdeling for byutvikling. Begge understreker betydningen av at barn og unges stemmer blir hørt, og mener Oslo, min by, mitt ansvar kan få yngre innbyggere til å engasjere seg mye mer i planprosessene – både lokalt i bydelene og mer generelt i hele hovedstaden.