GLADE PRISVINNERE: De fire vinnerteamene i idékonkurransen Hovinbyen, med prisutdelere Bård Folke Fredriksen og Ellen S. de Vibe i midten. Nærmest kamera Søren Leth fra Sleth arkitekter i København.

Idékonkurranse Hovinbyen: Fire klare vinnere

Juryen plukket ut fire vinnere av de 21 deltakerne i idékonkurransen Hovinbyen. Men var ideene gode nok til at vi om 35 år kjenner dem igjen når vi (forhåpentligvis) sykler eller går gjennom området?

«Ja - absolutt», er det unisone svaret fra de som nå har ansvaret for den videre planleggingen, byråd Bård Folke Fredriksen og byplansjef Ellen S. de Vibe. De to fikk æren av å overrekke diplomer og blomster i Rådhuset i går.

– Ja, konkurransen er en måte å få frem de ideene som ellers ikke ville bli tenkt. Utenfor boksen, om du vil, sier Folke Fredriksen. – Jeg ser at flere av forslagene er opptatt av mer enn bygninger, og det er særlig lagt vekt på hva som skal binde området sammen, både fysisk og identitetsmessig. En by er per definisjon noe som henger sammen, så det er de gode løsningene for gang- og sykkelveier, kommunale veier og fortau, torg og grøntdrag som legger strukturen. Deretter må vi få til en tetthet og kvaliteter som gjør at Hovinbyen faktisk blir by!

de Vibe er også entusiastisk. – Ja! Det er ikke sikkert man kommer til å se akkurat den fysiske formen som disse forslagene har, men vi kommer til å se dette med ulike delområder med ulik identitet, sier hun. – Man kommer til å se dette med grønn mobilitet, forbindelser på tvers av barrierene, gang og sykkelstier og så videre. Og så vil vi på en eller annen måte måtte håndtere for eksempel bærekraftelementet - hvordan få dette til å bli mer miljøvennlig enn dagens byggeri, som Plussby2050 har vektlagt.

Les juryens rapport

Hovinbynatur

Det var naturlig nok glade og stolte vinnere på plass under prisutdelingen i Rådhusgalleriet. De fire mottok 375 000 kroner hver for innsatsen, men viktigere selvfølgelig at ideene deres nådde opp, og kanskje blir realisert.

Flere av vinnerne har stått på pallen i tidligere byutviklings- og arkitektkonkurranser, som danske JAJA med norske Jakob Steen Christensen i teamet. De ble nr to i konkurransen om Nasjonalmuseet, og vant en idékonkurranse for byutvikling i Ålesund i 2012. – Mens Ålesund er ekstremt pittoresk har Hovinbyen ekstremt mange utfordringer, sier han til ByplanOslo.

Hans første fysiske møte med Hovinbyen var en romjulsdag i 2014. –  Det ble en dag med snø, 10 kuldegrader, høy sol og veldig mange biler, smiler han. – Vei og bane stykker veldig opp området, men det er mange øyer med små kvaliteter innimellom. Det har vært en av våre intensjoner å sy det sammen igjen.

Deres besvarelse Hovinbynatur særpreger seg med en visjon om å gjøre byen og naturen til ett nettverk, og bruke byens infrastruktur og landskapets kvaliteter som byutviklingsstrategi.

– Overrasket over å bli kåret til vinner?

– Vi var glade for det vi sendte inn, så man går alltid rundt og håper. Vi er et klassisk konkurransekontor, halvpartarten av tida går med til konkurranser, og vi bruker det som en del av den faglige utviklingen vår, man må ofte ta spørsmål og gitte konvensjoner opp på ny. Det skaper en god dynamikk, sier Steen Christensen.

Konkurransen er en måte å få frem de ideene som ellers ikke ville bli tenkt. Utenfor boksen, om du vil.
Byråd Bård Folke Fredriksen
HOVINRINGEN: «Hovinbynettet» består av fem gater og «Hovinringen», et gjennomgående, ringformet grønnbelte som binder nabolagene sammen. Illustrasjon: Topic Architecture & Design

Hovinbyen fra A til Å

Det lille kontoret Topic Achitecture & Design, med team på tre, forteller at slike konkurranser er krevende, det gikk med i overkant av 300 timer til å utarbeide Hovinbyen fra A til Å. Forslaget fokuserer på grønn mobilitet og styrking av forbindelser i Hovinbyen. Det lanserer «Hovinbynettet», et nettverk av gater og offentlige rom, som skal forbinde Hovinbyen på kryss og tvers og være et premiss for den langsiktige utviklingen.

– Vi følte oss trygge på tankene vi hadde for Hovinbyen, sier Constantin Boincean. – Området er spesielt fordi det er så stort. Vi har fokusert tydelig på deler av det, på de første stedene som bør utvikles, og som vil sikre god utvikling videre.  

Teamet har vunnet konkurranse om byplanlegging i Los Angeles, og vært i finalen i lignende konkurranser i Kiev og New York.

Plussby2050

Også Rambøll var usikre med sin besvarelse Plussby2050. – Man vet jo aldri hva juryen kommer til å falle for.  Med tanke på å vinne trodde vi kanskje det var en risiko å ta et så overordna strategisk grep, som vi gjorde. At man var mer på jakt etter en konkret bebyggelsesstruktur, men vi stolte på strategien vår, sier en glad Maria Riddervold. Rambøll Oslo deltok sammen med Rambøll Energi og To Romturister.

Paul Guldstrand fra Rambøll Energi vektlegger at de knyttet sammen tre grupperinger og tenkte helhetlig og i et makroperspektiv, med fokus på bærekraftig utvikling basert på fornybar energi.  – Med et så stort område som Hovinbyen må man tenke veldig overordnet for å fenge og for å legge fram noe som  kan fungere for lang, lang tid framover, sier han.

Rambøll vil gjøre Hovinbyen til et bærekraftig foregangsområde, som ikke bare har nullutslipp, men produserer et overskudd av energi. I forslaget deres er byens teknikk, energiforsyning, grønn mobilitet, blågrønne verdier, ressursgjenvinning og sosiale arenaer vesentlige infrastrukturer for en bærekraftig byvev.

Man vet jo aldri hva juryen kommer til å falle for, men vi stolte på strategien vår
Line Kaasine. To Romturister
HOVINBYNATUR: I sitt forslag introduserer JAJA Architects «Naturnettverket», en forbindelse for gående og syklende som knytter eksisterende og nye blå og grønne strukturer sammen. Illustrasjon JAJA Architects

 

Hovinbyerne – «Punkt, korridor & hjerte»

De siste vinnerne, Sleth A/S med motto Hovinbyerne – «Punkt, korridor & hjerte», forteller at de ble både overrasket og «riktigt glade», som man sier i Danmark, da de fikk beskjeden fra juryen. – Vi har byplanlegging som spesiale, sier Søren Leth. – Hovinbyen er veldig interessant, men vanskelig.

Sentralt i deres forslag er «Det grønne hjertet», hvor området rundt Valle Hovin videreutvikles med nye kvaliteter og stisystemer, slik at de tilliggende bydelene får tilgang til et grønt rekreasjons- og aktivitetsområde.

Sleth har hatt suksess med større byutviklingsprosjekter i København og  Frederiksværk. De var også i finalen for Nasjonalmuseet.

Fellestrekk og forskjeller

Juryens leder Marianne Skjulhaug har loset sin jury gjennom flere heldagsmøter for å finne vinnerne, som forøvrig tidlig pekte seg ut som de beste, forteller hun. ByplanOslo spurte om hun ville brukt elementer fra vinnerne hvis hun var byplansjef?

– Jaja, svarer hun med overbevisning, – og jeg tror en diskusjon mellom de ulike teamene kan føre dette et langt skritt videre. De har noen fellestrekk, og så har de noen forskjeller som gjør at du kan få kritiske diskusjoner. Det kan løfte det videre. Det er en ung gruppe, men ikke uerfaren, så det er en ny stemme som kan komme inn i debatten. Det tror jeg man kan tjene mye på.

– Byutvikling  og planlegging har nå både i prosess og praksis en helt annen kompleksitet enn tidligere. De fire forslagene belyser problemstillingene fra ulike vinkler som kan gjøre det fruktbart, sier Skjulhaug og gir samtidig ros til Oslo kommune for satsingen på Hovinbyen gjennom idékonkurransen og Hovinbykonferansen. – Jeg er litt imponert over at de satser så høyt, og fullstendig internasjonalt. Det synes jeg er stilig, avslutter hun.

Les juryens rapport her.

Jeg er litt imponert over at kommunen satser så høyt, og fullstendig internasjonalt. Det synes jeg er stilig
Juryens leder, Marianne Skjulhaug
Forslagene
fra vinnerne

Juryen har ikke rangert de fire vinnerne, som deler premiesummen på 1,5 mill kroner likt. Juryens begrunnelse kan du lese i sin helhet her. Dette er vinnerne og lenker til bidragene deres:

NÆRMERE ENN DU TROR? Hovinbyen er ikke langt fra Oslo Sentrum. Valle Hovin-parken er nærmere enn Vigeland-parken, Aker Campus er nærmere enn Blindern, Ensjø like langt fra Oslo S som Frogner, og Uven like langt borte som Skøyen. Likevel føles det i dag som om alt i Hovinbyen er lengere borte. Dette kan endres, ved å utbedre Hovinbyens frekommelighet og opplevelsestilbud, skriver Topic Architecture & Design i sitt lesehefte.

Byen vender tilbake til seg selv

Da byråd Folke Fredriksen i februar åpnet utstillingen der alle de innsendte forslagene var ustilt, sa han i åpningstalen «Byen har vært en tur på landet. Nå kommer byen tilbake til byen!».

– Kan du utdype hva du mente med dette utsagnet?

– Oslo vokser innenfra og utover. Det ser vi i Nydalen, på Skøyen, Ensjø og Løren. Mitt inntrykk er at flere av forslagene forsterker dette i tråd med byrådets foreslåtte kommuneplan. Sentrum tror jeg alltid vil ha en egen identitet, men Hovinbyen skal bli like integrert i den urbane byen som Majorstua. Byer er grunnleggende økonomiske, kulturelle og sosial organismer, med Lørenbanen legger vi grunnlaget for at store deler av Hovinbyen bindes sammen med resten av indre by og sentrum.

Og med god framtidsoptimisme poengterer Fredriksen at fremtidens arbeidsplasser verken støyer, støver eller forurenser, slik industrisamfunnets gjorde, og arbeidsplasser kan derfor med suksess utvikles sammen med boliger, kultur og andre funksjoner. – At indre by også vokser inn i Groruddalen med det mangfold av tilbud det innebærer, vil også bidra til å revitalisere drabantbyene. Det er dette jeg mener med at byen vender tilbake til seg selv, sier han.