Trygve Lies plass
Målet er at knutepunktet Trygve Lies plass skal bli mer enn en parkeringsplass og et busstopp – det skal bli et “grønt mobilitetssenter” og et viktig byrom for alle på Furuset.

Hvem vil gjøre Furuset smart, urban og grønn?

Seks utfordringer lanseres i konkurransen Nordic Built Cities Challenge 7. oktober. Dette er en av de mest spennende byutviklingskonkurransene i Norden, og Trygve Lies plass på Furuset er den norske utfordringen.

– Gjennom denne konkurransen skal Furuset vise vei for hvordan klimavennlig byutvikling kan skje i praksis, sier Eili Vigestad Berge, Oslo kommunes prosjektleder for FutureBuilt.

Konkurransen arrangeres i regi av Nordic Innovation og er åpen for alle. Nordic Built Cities Challenge er en tverrfaglig konkurranse som oppfordrer både ferske og mer etablerte aktører til å samarbeide om å utvikle innovative løsninger for smart levende og bærekraftige nordiske byer. I november holdes Nordic Innovation et «Matchmaking Event» i Stockholm hvor konkurransedeltagerne kan finne samarbeidspartnere og få inspirasjon.

Det er Bymiljøetaten som har ansvaret for utviklingen av Trygve Lies plass og som står for konkurransen i Oslo.

– Vi håper på mange spennende bidrag som kan bidra til utviklingen av Oslo som en smart, grønn og fremtidsrettet urban by, sier divisjonsdirektør Gunhild Bøgseth i Bymiljøetaten.  Vi oppfordrer deltakerne i konkurransen til å tenke utradisjonelt, jobbe bredt og på tvers av fagdisipliner – og gjerne på tvers av de nordiske landegrensene.

Ny, nordisk urbanisme 
Furuset er Oslo kommunes forbildeområde for bærekraftig byutvikling i FutureBuilt-programmet. Målet er at knutepunktet Trygve Lies plass skal bli mer enn en parkeringsplass og et busstopp – det skal bli et “grønt mobilitetssenter” og et viktig byrom for alle på Furuset.

– Denne utfordringen i Nordic Built Cities Challenge er en unik mulighet til å bidra til utviklingen av en ny nordisk urbanisme, sier Bøgseth.

Det skal være enkelt å velge sykkel, og det blir viktig å få bilene bort fra plassen. Oslo kommune ønsker løsninger som prioriterer sikker sykkelparkering, fremmer bildelingsløsninger og sørger for ladestasjoner til både elsykkel og elbil.

Deltagerne skal komme med løsninger på tre oppgaver:

  1. Skape en plass som øker Furusets attraktivitet for beboere, besøkende og investorer. 
  2. Finne og utvikle løsninger slik at Trygve Lies plass kan fungere som et grønt mobilitetssenter
  3. Foreslå og beskrive bærekraftige aktiviteter og tjenester som kan oppmuntre og styrke lokalt eierskap for videre utvikling av Trygve Lies plass.

– Løsningen som velges for Trygve Lies plass kan bli en modell for planleggingen av andre knutepunkt i Oslo, sier Bøgseth. 

Bidragene må være sendt inn innen 17. desember 2015. De fire beste løsningsforslagene for hver av de seks nordiske utfordringene får 300 000 kr i premiepenger. Finalistene får muligheten til å videreutvikle sine løsninger i samarbeid med eierne av de respektive utfordringene. I tillegg inviterer Nordic Innovation alle finalistene til å konkurrere i Nordic Built Cities Challenge Awards der det totalt vil bli delt ut 1,2 millioner. Her blir også tverrfaglige og pan-nordiske lag premiert. FutureBuilt er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, og skal fremme klimavennlig arkitektur og byutvikling gjennom å få frem 50 forbildeprosjekter.