Tidligere kandidater til Oslo bys arkitekturpris. Oppe fra venstre, med klokken: Furulundsveien 1D, foto: Nils Petter Dale, enebolig på Holtet, foto: Gunnar Sørås, nye Bogsatadveien, foto: Ivan Kvaal, Sørenga sjøbad, foto: PBE, Byggern aktivitetspark, foto: Sebastian Diaz Linnerud, Østbanehallen, foto: Jiri Havran,

Hvem fortjener Oslo bys arkitekturpris i år?

- Oslo bys arkitekturpris viser at også hverdagsbygg kan være blant de fineste, sier Joakim Skaaja, leder for Oslo arkitektforening. Hvem synes du fortjener prisen for det fineste bygget eller byrommet i Oslo i fjor? Vi må ha forslaget ditt innen 23. februar.

- Av og til kan man få inntrykk av det at det ikke bygges så mye fint i Oslo, men når man ser på alle som blir nominert hvert år, er det jo et enormt høyt nivå på arkitekturen i Oslo, sier Skaaja.

Han vil spesielt slå et slag for den store variasjonen i det som blir bygget i Oslo. - Alt fra offentlige bygg til private eneboliger og uteområder. Det er noe fint med at alt er arkitektur, at det ikke er for de spesielt interesserte. Det syns jeg kommer veldig godt frem i de prosjektene som blir nominert og vist.

Skajaa tror prisen er viktig for å få fokus på kvalitet i arkitekturproduksjonen.

- Arkitekter tenker nok alltid på kvalitet, men det fine er at alle andre som er med og bygger, fra kommunen til utbyggere, ser at det går an å vinne prisen, De siste årenes vinnere viser at en kan få til veldig god arkitektur på mange måter. Det er ikke bare de flotteste eneboligene eller kulturbyggene som kan vinne. Også hverdagsbygg kan også være blant de fineste vi bygger. Og det er viktig å huske på.

Både byrom og bygg kan foreslås

Både parker og bygninger har vunnet tidligere. Og det trenger heller ikke være nybygg for å nomineres. I 2017 vant ombyggingen av Mat- og merkevarehuset på Grunerløkka. “Mat- og merkevarehus på Grünerløkka er et godt forbildeprosjekt som viser verdien av transformasjon av yngre industribygg i hovedstaden”, uttalte juryen i sin begrunnelse for å gi prisen.

I 2016 vant boligprosjektet Ullevål tårn og året før vant Bjerkedalen park.

Se alle tidligere vinnere

Fakta om prisen

Oslo bys arkitekturpris deles ut årlig. Den skal hedre ny og god arkitektur som er et tilskudd til byen og dens utvikling. Bygg eller landskapsarkitektur som er nyskapende og fremragende, og som har høy kvalitet på konsept og gjennomføring kan vinne prisen. Rådet for byarkitektur velger ut kandidater til prisen blant forslagene som sendes inn. Vinner samt to øvrige finalister kåres av byutviklingskomiteen.  

Kandidatlisten offentliggjøres i løpet av august. De beste kandidatene samles i en utstilling på høsten og presenteres nærmere i arkitekturpriskatalogen. Finalistene til prisen avsløres under utstillingsåpningen. Vinneren offentliggjøres når prisen deles ut av ordføreren i Oslo rådhus 18. oktober 2018. Prisutdelingen er åpen for publikum, og det blir faglige innlegg, presentasjoner av finalistene, samt juryens vurdering av årets kandidater.

 

Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka Foto Adam Stirling Member Media AS.jpg
Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka vant Oslo bys arkitekturpris i 2017. Foto: Adam Stirling.

Foreslå kandidater!

 

For å kunne delta i konkurransen må bygg være ferdigstilt i 2017 og byrom og parker mellom 2013 og 2017.

Privatpersoner kan sende inn forslag på e-post til arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no eller på Plan- og bygningsetatens Facebookside. Skriv navnet ditt, adressen til prosjektet og gjerne en kort begrunnelse.

Er du arkitekten bak et prosjekt vil vi gjerne ha litt flere opplysninger. Da skal prosjektet leveres trykket på én eller to kappaplater i A1-format. Husk også å sende en PDF-versjon av plansjen(e) på e-post: arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no.

Hent plansjemalen her og følg veiledningsteksten.

Vi ønsker å bruke innsendte tegninger og bilder i media og markedsføring av prisen, samt i PBEs rapporter og presentasjoner. Vi krediterer selvfølgelig prosjekt, arkitektkontor og fotograf. Gi oss beskjed hvis dere ikke ønsker det.

Plansjene kan leveres i resepsjonen i Plan- og bygningsetaten i Vahls gate 1, merket «Heggelund - Arkitekturpris 2017». Alternativt sendes per post til Plan- og bygningsetaten, Postboks 364 Sentrum, 0102 OSLO.

Elektroniske filer sendes på e-post eller leveres på minnepinne sammen med plansjene.

Les mer på Oslo kommunes nettside