Søren Yran og Mats Bjørklund brukertester tekstene til Plan- og bygningsetaten.
Søren Yran og Mats Bjørklund brukertester tekstene til Plan- og bygningsetaten, og er fornøyd med endringene som er gjort i de nye brevene.

Hva synes brukerne om plan- og byggespråket?

Hyggeligere tone, mer imøtekommende og bedre tekst er blant tilbakemeldingene klarspråkprosjektet i Plan- og bygningsetaten fikk da de brukertestet tekstene de har revidert. – Det er positivt at språket blir tydeligere, sier arkitekt Søren Yran.

Klarspråkprosjektet i Plan- og bygningsetaten inviterte både profesjonelle og private brukere til brukertesting i januar.

– Vi har revidert rundt 100 av tekstene våre til nå. Å brukerteste tekstene underveis er viktig for å sikre kvaliteten på arbeidet, sier leder for klarspråkprosjektet, Marianne Bugge Nordberg.

Stor forbedring

Søren Yran og Mats Bjørklund er arkitekter og hyppige brukere av Plan- og bygningsetatens tjenester. De mener klarspråkprosjektet er et bra initiativ.

– Innholdet i de nye brevene er forklart mye bedre. Det er også skrevet i en vennligere tone, sier Søren Yran, noe Mats Bjørklund er enig i: – Det er en stor forbedring fra de gamle brevene dere sender ut, og de nye brevene har et bedre oppsett.

Nina Kindt er også arkitekt, og synes det er hyggelig å bli spurt om å være med på brukertestingen.

– De nye tekstene har et lettere språk, og den formelle tonen fra de gamle brevene er blitt mer folkelig, sier Nina.

Under ser du en av tekstene som er blitt revidert. Dette brevet sender Plan- og bygningsetaten ut når de trenger flere opplysninger i seksjoneringssaker. Noe av innholdet er sladdet med hensyn til personvern. 

– De nye tekstene har et lettere språk, og den formelle tonen fra de gamle brevene er blitt mer folkelig.
Nina Kindt, arkitekt

Nyttige tilbakemeldinger

Jørgen Stenseng er senioringeniør i Plan- og bygningsetaten og har jobbet mye med å gjøre tekstene mer forståelig for brukerne.

– Det er både morsomt og veldig nyttig å høre brukernes tilbakemeldinger på tekstene våre. Innspillene de kommer med, tar vi med oss videre i arbeidet med tekstene, sier Jørgen.

Også prosjektleder Marianne Bugge Nordberg er fornøyd. – Tilbakemeldingene vi får under brukerstestingen, er gode, og kundesenteret vårt rapporterer om færre unødvendige henvendelser. Det er tydelig at klarspråkarbeidet bidrar til at vi er enklere å forstå og tydeligere i vår kommunikasjon med brukerne, sier Marianne.

Dette sa brukerne om de nye brevene:

«Brevene er vennligere enn før, samtidig fremstår etaten som profesjonell.»
«Jeg får en følelse av at de ønsker å hjelpe.»
«Nå får jeg svar på det jeg lurer på.»
«Brevene er bedre strukturert og lettere å lese.»
«Teksten er mye, mye bedre. Teksten er forståelig første gang du leser den.»
«Det er behagelig at alle lovhenvisningene er plassert i et eget avsnitt.»
«Dette er en langt mer smakelig tone fra etaten.»

Dette er noen av brukernes tilbakemeldinger på de gamle tekstene:

«Forferdelig vanskelig og kronglete språk. Jeg er utrolig glad for at dere ønsker å gjøre noe med dette.»
«Språket uttrykker maktbruk. Plan- og bygningsetaten fremstår som en stivbeint og streng etat, en etat med dårlig selvbilde.»
«Varsel om pålegg? Jeg tenker ikke på annet enn ost og syltetøy.»
«Det er meg revnende likegyldig når bystyret vedtok å delegere myndighet til Plan- og bygningsetaten.»
«Det er en person som skriver dette. Likevel får man inntrykk av at det er en maskin.»
«Man kan ha fått hjerteinfarkt før informasjonen om tilgivelse kommer.»
«Her må de ha mistet ordene ned på gulvet og forsøkt å plukke dem opp igjen.»
«Du må være på innsiden for å skjønne dette.»

 

 

– Det er tydelig at klarspråkarbeidet bidrar til at vi er enklere å forstå og tydeligere i vår kommunikasjon med brukerne.
Marianne Bugge Nordberg, prosjektleder