Oslo bys arkitekturpris collage
Foreslå kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2017 innen 20. februar 2017.

Hva mener du er Oslos fineste nybygg eller byrom?

– Alle mener noe om byen, sier enhetsleder Gunn Heggelund i Plan- og bygningsetaten. – Nå har du muligheten til å fortelle oss hvilke bygg og byrom du mener fortjener Oslo bys arkitekturpris for 2017.

For å kunne delta i konkurransen må bygg være ferdige i 2016, og byrom og parker må være ferdigstilt mellom 2012 og 2016. 

– Årsaken til at det er fem år for parker og byrom er at grøntarealer ofte trenger litt tid til på å «gro seg til», sier Heggelund. – Du må sende inn ditt forslag innen 20. februar. 

I 2016 vant boligprosjektet Ullevål tårn. Juryen omtalte det som «et fremragende eksempel på nyskapende og svært vellykket boligbyggeri». Prosjektet ligger vest for Ullevål sykehus og inneholder 32 leiligheter. Arkitekt Ole Eienjord fra CODE: Arkitektur som stod bak prosjektet sa dette til ByplanOslo ved prisutdelingen: 

«En fin anerkjennelse og en bekreftelse på at vårt samarbeid med byggherrene bærer frukter. Vi håper at bygget har en folkelig appell, at folk liker bygget vårt. Det er et eksempel på myk modernisme.»

I 2015 vant Bjerkedalen park, og året før vant den videregående skolen Kuben yrkesarena. Se alle tidligere vinnere

Gunn Heggelund
Enhetsleder Gunn Heggelund håper på mange forslag til Oslo bys arkitekturpris 2017.

Slik foreslår du kandidater: 

Send inn forslaget på e-post til arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no eller på Plan- og bygningsetatens Facebookside

Skriv ditt navn og adressen til prosjektet, og gjerne en kort begrunnelse. Er du arkitekten bak et prosjekt vil vi gjerne ha litt flere opplysninger (se faktaboks). 

Fakta om prisen

Oslo bys arkitekturpris deles ut årlig. Den skal hedre ny og god arkitektur som er et tilskudd til byen og dens utvikling. Bygg eller landskapsarkitektur som er nyskapende og fremragende, og som har høy kvalitet på konsept og gjennomføring kan vinne prisen. Rådet for byarkitektur velger ut kandidater til prisen blant forslagene som sendes inn, og vinner samt to øvrige finalister kåres av byutviklingskomiteen.  

De utvalgte kandidatene blir presentert i en utendørs utstilling på Rådhusplassen til høsten. Prisen deles ut av ordføreren på Rådhuset 12. oktober. Vinneren får en plakett til å henge opp på bygget og 50 000 kroner. 

 

Forslag fra arkitektkontorer

Prosjektet skal leveres trykket på én eller to kappaplater i A1-format. Husk også å sende en PDF-versjon av plansjen(e) på e-post: arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no

Hent plansjemalen her og følg veiledningsteksten.

Vi ønsker å bruke innsendte tegninger og bilder i media og markedsføring av prisen, samt i PBEs rapporter og presentasjoner. Vi krediterer selvfølgelig prosjekt, arkitektkontor og fotograf. Gi oss beskjed hvis dere ikke ønsker det. 

Plansjene kan leveres i resepsjonen i Plan- og bygningsetaten i Vahls gate 1, merket «Heggelund - Arkitekturpris 2017». Alternativt sendes per post til Plan- og bygningsetaten, Postboks 364 Sentrum, 0102 OSLO.

Elektroniske filer sendes på e-post eller leveres på minnepinne sammen med plansjene. 

Se mer informasjon på Oslo kommues nettside.