Kristian Vea
Prosjektleder Kristian Vea har fått inn mange gode innspill og råd til hva et byøkologisk innovasjonssenter kan være. – Fremover er vi i sluttspurten med å vurdere alle innspillene, og vi ser på hvordan vi kan spisse arbeidsområdet, sier Vea (Foto: Ragnhild Langeland).

Hva kan byøkologisk innovasjonssenter være?

– Vi nærmer oss en anbefaling på hva et byøkologisk innovasjonssenter kan være i Oslo, og hvilke aktiviteter vi kan sette i gang med i 2017, sier prosjektleder Kristian Vea fra Plan- og bygningsetaten. – Dette året har vi brukt til å samle innspill fra mange ulike aktører, og vi har fått med oss mange gode råd.

I 2016 har Plan- og bygningsetaten jobbet med forprosjektet for senteret, og fra 2017 har byrådet foreslått fire millioner til drift av senteret og aktiviteter.

– Vi har jobbet med overordnede funksjoner, temaer og oppgaver, samt målgrupper for senteret. Det er en krevende øvelse – senteret skal jo være relevant for flest mulig, sier Vea.

Sentrale temaer er at senteret skal være en kilde til inspirasjon og kunnskap, samt at det kan koble sammen mennesker og organisasjoner, både for å dyrke medborgerskap og engasjement, og for å skape nytenkning, ideer og forretningsmuligheter.

Byøkologisk innovasjonssenter verksted
Det har blitt arrangert flere medvirkningsverksteder for å samle innspill. På oppstartsverkstedet i september møtte 160 deltakere opp (Foto: Essi Peijariniemi).

Bred involvering og medvirkning 

– Vi har brukt mye tid på å se oss rundt, sier Vea. – Først kartla vi hvilke aktører som jobber med med byøkologiske innfallsvinkler og temaer i Oslo-området, og vi så på hva andre, tilsvarende sentre jobbet med. Vi har mye å lære, og det skjer allerede fantastiske ting i Oslo!

Etter kartleggingen har det vært holdt flere medvirkningsverksteder for å samle innspill. 
– Vi startet med et verksted om urbant landbruk i juni med ca. 30 deltagere, sier Vea. – For mange er urbant landbruk det aller første man tenker på når man hører ”byøkologi”, så dette var et naturlig startpunkt. 

– De viktigste rådene vi fikk med oss herfra var at kommunen ikke måtte sette opp et senter som konkurrerte med de som allerede jobbet med temaet. Tvert i mot: Det nye senteret bør styrke de som allerede har skapt seg et levebrød, og det bør fremme Oslo som en grønn dyrkingsby.

I august ble det holdt et kommunalt kartleggingsmøte, hvor en rekke virksomheter og etater i Oslo deltok, samt at det ble gjennomført en spørreundersøkelse i kommunen i etterkant. – Det er jo slik at mange prosjekter i kommunen kan være relevante for senteret, og da var det viktig for oss å finne ut hvordan senteret kan samle og gjøre disse prosjektene kjent for flere, sier Vea. 

De viktigste rådene fra kommunen var at senteret burde gjøre det enkelt å velge ”det rette”, sørge for samarbeid i kommunen samt at klimavennlige bygg burde bli et viktig tema. 

På det store oppstartsverkstedet i september møtte 160 deltagere opp. 

– Det kom mange innspill herfra, men et fellestrekk var at senteret burde fungere som en kunnskapshub for byøkologi – kanskje også digitalt. I tillegg burde senteret fungere som et ressurssenter for grønne gründere, for eksempel ved å sørge for en mentorordning for ideer og prosjekter i en oppstartsfase, eller rett og slett ved å bringe gode idéer sammen.

– Fremover er vi i sluttspurten med å vurdere alle innspillene, og vi ser på hvordan vi kan spisse arbeidsområdet, sier Vea. – Innspillene dekker et bredt område, men senteret kan ikke være ”alt for alle”. Men vi ser for oss at det må ha en viss fleksibilitet, og at endringsmuligheter for senteret vil være en sentral suksessfaktor. Vi må evne å følge med i tiden, og sørge for at vi kan endre oss i takt med teknologi, samfunn og byen vår.