Familien Klokk-Larsen
INNBYGGERE: Familien Monica Klokk (37), Christian Ekker Larsen (41) og vesle Mia (snart 3 år) stortrives i bilfritt og sosialt bomiljø på Ensjø og lekeplassen på Tiedemannsparken like i nærheten (Foto: Ellen Stokland).

Hovinbyen – et attraktivt sted for barnefamilier?

Det beste bomiljøet er det som speiler befolkningen, mener utbygger Selvaag Bolig. Derfor er det viktig at også barnefamilier ønsker å slå seg ned og bli der det bygges, mener kommunen. Men er Hovinbyen attraktiv for familier med små og store barn?

Hovinbyen er utpekt som Oslos viktigste satsningsområde for byutvikling de neste 50 årene, og vil forhåpentligvis bli et sted stadig flere kan tenke seg å bo – inkludert store og små barnefamilier med ulike preferanser. De mest bynære boligområdene kan skryte av drøye fem minutters reisetid med kollektivt til sentrum, og hele området vil ha svært god buss-, trikk-, tog- og t-baneforbindelser. Samtidig skal ikke folk trenge å reise inn til byen for å få gjort hverdagslige gjøremål. Kommunen satser på et rikt og variert tjenestetilbud i tilknytning til boligområdene, der du skal kunne gå eller sykle til det meste.

I den nyetablerte Tiedemannsbyen på Ensjø bor Christian Ekker Larsen (41) og Monica Klokk (37) med datteren Mia på snart tre år. Kort vei til jobb, godt naboskap og en fin park på Tiedemannsparken med trygge lekeomgivelser er noe av det flotteste ved å bo her synes de. Like i nærheten har de Tiedemannsparken hvor også Hovinbekken er kommet opp i dagen. Lille Mia løper fra det ene lekeapparatet etter det andre, raser av sted på sparkesykkel og hopper i sølepyttene.

– Dette området brukes mye. Det er bilfritt og trygt å slippe ut barn på egen hånd. I tillegg er det to grillplasser som brukes flittig om sommeren, det skaper et godt miljø, forteller Christian og Monica. De flyttet til Tiedemannsbyen for tre år siden. 

Et folkerikt byområde 

Silje Hoftun, prosjektleder for Hovinbyen i Plan- og bygningsetaten, tror tilrettelagte uteområder, natur, nærhet til det meste og leiligheter med ulik størrelse nettopp vil trekke barnefamilier til de nyutviklete områdene.

– Hovinbyen vil i fremtiden ha en befolkning tilsvarende Oslos to mest folkerike bydeler, Grünerløkka og Frogner, til sammen. Store industriområder skal forvandles til attraktive nabolag med mellom 30–40 000 nye boliger. Den mentale avstanden til sentrum reduseres, og det vil bli svært attraktivt å bo her, mener Hoftun. Hun er også opptatt av at den nye byen i byen skal være til for mennesker, ikke biler. Utforming av transportmuligheter, kommunikasjon og infrastruktur blir derfor et av flere viktige grep. Publikumsmedvirkning er også viktig for å komme frem til en plan for byutviklingen som møter behovene til menneskene som skal bo der. Et ledd i medvirkningen var idékonkurransen som ble gjennomført i fjor. Den ga flere gode forslag og var et godt utgangspunkt for å snakke om og diskutere Hovinbyen.

– En av vinnerne av fjorårets idékonkurranse foreslo en grønn ring av parkanlegg og natur, som naturlig skal binde bydelene bedre sammen og tilby turområder til befolkningen. Det har vi tenkt å gjennomføre, og den grønne ringen blir Hovinbyens ”havnepromenade”. Sammen med utvikling av flere akser – eller hovedgater – på kryss og tvers av området, og forbedret kollektiv-, tjeneste- og fritidstilbud, vil dette gjøre Hovinbyen til en sammenhengende by i byen. I dag er det flere områder med småhusbebyggelse og andre boligtyper, men de ligger ofte litt isolert til og med vanskelig adkomst seg imellom. Særlig ungdom har etterlyst bedre infrastruktur og klager på at det er vanskelig å ta seg frem på kryss og tvers internt i området. Vi tror også det er viktig, særlig for barnefamilier, at de slipper å reise langt for å nå de funksjonene som er viktige i hverdagen. Du skal kunne gå og sykle i trygge omgivelser, enten det er til skolen, barnehagen, butikken, parken eller treninga. De ønsker også at skoler og barnehager er i umiddelbar nærhet. Slik reduseres tidsklemma, mener Hoftun.

Fakta
Hovinbyen som boligby
 • På størrelse med indre by, strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst.
 • Hovinbyen vil ta en stor del av Oslos boligvekst i årene som kommer. Perspektiv: 50 år.
 • Muligheter for 30–40 000 nye boliger og 60–80 000 nye innbyggere.
 • Skal tilby et mangfold av boligtyper og være et godt sted å bo for mennesker i ulike livssituasjoner og faser av livet.
 • Eksisterende småhus- og borettslagsområder skal ivaretas og videreutvikles på egne premisser.
 • De store boligprosjektene på Løren, Hasle og Ensjø er begynnelsen på Hovinbyen som boligby.
 • Løren er et nyetablert boligområde, og er det området i Oslo med høyest andel barn i alderen 0–5 år.
 • Det skal bygges en rekke nye skoler, barnehager og idrettsanlegg parallelt med boligbyggingen. Grøntstrukturen må styrkes, ved at det settes av nok arealer til lek og rekreasjon. I tillegg kommer behovet for etablering av offentlig kulturtilbud. 
Familien Holmby
INNBYGGERNE: Familien Holmby, bestående av mamma Solveig Sunnøve (42) og pappa Øyvind (39) og guttene Jonas (3), Reidar (5) og Andreas (3) er av de heldige som bor i egen enebolig med stor hage midt i byen, på Hasle i Hovinbyen (Foto: Ellen Stokland).

For mange blokker

I et villastrøk på Hasle bor Solveig Synnøve (42) og Øyvind Holmby (39) sammen med sine tre små gutter. De har byutviklingen svært tett på livet. Gaten foran eneboligen de bor i er gravd opp, og på andre siden av veien ligger en svær byggeplass hvor blant annet Vinmonopolets tidligere hovedbygg skal omgjøres til seks boligblokker i prosjektet Krydderhagen. Da blir det veldig mange flere mennesker i området. Familien er skeptisk til planene, selv om de også ser at det kan bli spennende om det kommer flere barn i nabolaget. Men de synes det bygges for mange blokker, at det bygges for tett og at det legges for dårlig til rette for at barnefamilier skal kunne slå seg ned for godt og bli boende. Øyvind forklarer:

– Barnefamilier vil gjerne ha en liten hageflekk hvor barna kan leke trygt, og etter hvert en bolig hvor det er plass til familieforøkelse og tenåringer. Man starter kanskje med en leilighet, men mange ønsker på sikt å flytte inn i rekkehus eller enebolig. Da bør det legges til rette for at familier over tid kan øke sin boligstandard innenfor samme område og samme skolekrets. Slik var det der jeg vokste opp i drabantbyen Haugerud. Kombinasjonen av boligblokker, rekkehus og kassehus gjorde at familier ble boende og bare flyttet internt i samme drabantby. Dermed mistet ikke vi barna kompisene når noen flyttet inn i større bolig, for de flyttet jo bare litt lenger bort i gata. Men i dag er prislappen for rekkehus og eneboliger altfor høy for de fleste barnefamilier i Oslo, og de presses ut av byen. Vi er redd guttene våre på denne måten vil miste kompiser opp igjennom oppveksten.

– Barnefamilier vil gjerne ha en liten hageflekk hvor barna kan leke trygt, og etter hvert en bolig hvor det er plass til familieforøkelse og tenåringer.
Øyvind Holmby
Debattkveld
Barn og byutvikling

En god by for barn er en god by for alle! Hvordan skal vi få det til i Hovinbyen? Hva skal til for at barnefamilien trives og ønsker å bli boende i Hovinbyen? Bli med på debattkveld!

Tid: 19. april
Sted: Kanonhallen, Løren

Arrangementet er gratis.

Se program på debattkvelden.

Løren park og torg
LØREN: På Løren har Selvaag Bolig bygd 1500 boliger og skal bygge 1000 til. Her er bilde av Løren park og Løren torg (Foto: Plan- og bygningsetaten).

Alt er nært

Baard Schumann, administrerende direktør for Selvaag Bolig, som er en av de større utbyggerne i Hovinbyen, tror imidlertid barnefamiliene vil komme for å bli.

– Barnefamilier ønsker mer og mer å bo i byen. Det er en utvikling vi særlig har sett de siste ti årene. Men de forventer gode uteområder og umiddelbar nærhet til butikker, restauranter, barnehager, skole og andre servicetilbud. Det man trenger i hverdagen være i nærheten. Og det får de, sier Schumann. Han trekker frem Løren som eksempel på hvor populære de nye prosjektene er.

– På Løren har Selvaag bygd 1500 boliger, og vi skal bygge 1000 til. I tillegg kommer minst 1000 boliger til fra andre utbyggere. Dette er et svært stort byutviklingsgrep med en helt ny bydel bygget opp fra grunnen, og det er blitt veldig flott. Kommunen har vært flink til å planlegge dette, sier Schumann, og understreker at han er særlig opptatt av å bygge for barn.

– Barn må ha kort avstand til store grøntarealer og steder hvor de kan leke trygt. På Løren har vi også etablert Peer Gynt-parken som er blitt veldig populær. Skulpturene er utført av en rekke kunstnere og har ulike motiver fra Peer Gynt. Slik gir Selvaag noe tilbake til beboerne, og løper ikke bare videre til neste utbyggingsprosjekt. Det er helt i Selvaags ånd.

 Tenk langsiktig om oppvekstmiljøet

Solveig Synnøve og Øyvind Holmby og barna har bodd i sin romslige enebolig i villastrøket på Hasle de siste fire årene. Tomten, som er på halvannet mål, arvet han da farmoren gikk bort. Da var valget enkelt.

– Det er jo et privilegium å kunne bygge og etablere seg her. Det er veldig fint å ha sitt eget hus, som man har bygget selv og kan utvikle videre, sier Øyvind. Begge mener at forutsigbare skolekretser er viktig for å få barnefamilier til å bli.  

– Man må også tenke mer langsiktig på hvordan man skal ivareta et godt oppvekstmiljø. Ungene trenger fritidstilbud, også de som ikke liker kor, korps og idrett, sier Solveig.

– Tenk så fint om man kunne etablert en fritidsklubb i lokalene til gamle Arcus. Det ligger midt imellom de tre ungdomsskolene i området, og kunne gitt ungene et godt møtested og et alternativ til mer organiserte fritidsaktiviteter.

– Barn må ha kort avstand til store grøntarealer og steder hvor de kan leke trygt.
Baard Schumann
Familien Eidset Småland
INNBYGGERE: Christine Eidset (34) og Even Småland (34) bor på Valle sammen med barna Live (3 år) og Ella (5 mnd). De trives godt i det sentrumsnære og grønne boligområdet i Hovinbyen (Foto: Ragnhild Langeland).

Savner rekkehus

Et annet område som står foran store forvandlinger de neste årene, er Valle Hovin. Christine Eidset (34) og Even Småland (34) er innflyttere til Oslo og har bodd på Valle i fire år. På denne tiden er de blitt en familie på fire, med Live på tre år og Ella på fem måneder. De trives godt på Valle.

– Det er sentrumsnært, og her er det mye grøntarealer til å være et område som ligger midt i Oslo by. Det er også godt med sykkelveier, og vi kan gå på bilfrie veier helt ned til Tøyenparken. I tillegg finnes det mange lekeplasser, og det er både t-bane og buss til og fra sentrum, forteller de. Men de savner flere butikker og kulturtilbud i nærheten, og skal de bli boende må trafikken bort.

– Det er viktig at Hovinbyen blir et boligområde og ikke en trafikkmaskin. Og når stadig nye boliger bygges er det viktig at grøntområdene beholdes, og at egenarten i det nye blir bevart, mener de to. Som så mange småbarnsfamilier ønsker også Christine og Even seg en større leilighet eller rekkehus etter hvert – og det må gjerne fortsatt være i Hovinbyen. Men de er skeptiske til prisnivået.

– Det er ikke boliger nok i Oslo, og prisene presses opp. Det som bygges i området er i en slik prisklasse at det er vanskelig for småbarnsfamiliene å være med på det. Vi skulle gjerne kunne tenke oss at det ble bygd romslige rekkehus i området til en rimeligere pris.

Også Christian og Monica i Tiedemannsbyen savner bedre plass og prisgunstige rekkehus.

– Får vi flere barn blir 87 kvadratmeter og tre soverom for knapt. Vi hadde gjerne sett at det hadde vært flere større leiligheter og rekkehus. De få rekkehusene som finnes er sjelden til salgs, og når de selges er det til skyhøye priser. Og det gjerne uten å ha vært ute i markedet fordi naboer i blokkene allerede har meldt sin interesse. Nylig gikk et rekkehus her for vel åtte millioner. Det er for dyrt. Vi følger med på Finn.no, men enn så lenge blir vi værende her. Her er det perfekt i småbarnsfasen, og for pensjonister, men med større barn og ungdommer blir det for trangt.

Nye boligtyper

Rekkehus er det imidlertid lite av i utbyggernes planer, og Plan- og bygningsetaten ser heller ikke for seg at det blir mer småhusbebyggelse i Hovinbyen.

– Det finnes mye allerede, og det er spredt over flere områder. Disse småhusområdene vil bidra til variasjon i Hovinbyen, påpeker Silje Hoftun.

– Vi ønsker ikke å bygge nye boliger med den lave tettheten som finnes i småhusområdene i dag. Vi ønsker imidlertid å få en større variasjon i boligtyper enn det vi ser i dagens boligutvikling.

– Vi tenker oss nye boligtyper som kan ligne på rekkehus, men innenfor rammene av en tett bystruktur. Gode eksempler på dette finner vi blant annet i Amsterdam, og er en boligtype vi håper å se mer av i Hovinbyen. Disse vil kunne appellere til barnefamilier. Hun mener en variasjon av leilighetstyper og størrelser vil dekke mange av barnefamilienes behov.

– Det er viktig at Hovinbyen blir et boligområde og ikke en trafikkmaskin.
Even Småland
Strategisk plan
for Hovinbyen

Forslag til strategisk plan for Hovinbyen var på høring fra 8. februar til 21. mars 2016. Blant forslagene i strategisk plan er:

 • Grønn ring: En promenadering på 5–6 km som kobler sammen flere parker og sentrale byområder. Befester Økern som det sentrale tyngdepunktet i Hovinbyen.
 • Bygge ned barrierer: Ulvensplitten foreslås fjernet, sammen med trafoanlegget og Statnetts store kraftlinje. Noen veier kan bli fjernet, mens større gjennomfartsårer oppgraderes til bygater med servicetilbud som butikker, kafeer, offentlige kontorer mv.
 • Nøkkelpunkter for sammenkobling: Det skal identifiseres områder som må sammenkobles.
 • Kollektivtransport: T-bane og jernbane skal forbinde Hovinbyen med Oslo sentrum. Bybane (trikk) skal dekke tverrgående forbindelser. De to T-banelinjene som går gjennom området sammenkobles på tvers.
 • Struktur: Det utarbeides modeller for å ta vare på dagens næringsliv, og samtidig skape gode bomiljøer og offentlige rom.
 • Miljø: Hovinbyen skal være et forbilde for bærekraft og energibruk.
Borneo Amsterdam (Foto: Fred Bigio)
AMSTERDAM: – Nye boligtyper som kan ligne på rekkehus, men innenfor rammene av en tett bystruktur, slik vi finner gode eksempler på i bl.a. Amsterdam, er eksempel på en boligtype som vi håper å se mer av i Hovinbyen og som kan appellere til barnefamilier, sier Silje Hoftun. På bildet er Borneo i Amsterdam (Foto: Fred Bigio).

Godt naboskap

Familien Klokk-Larsen i Tiedemannsbyen var godt kjent med byutviklingsprosjektene på Ensjø før de flyttet dit. De var ikke i tvil om hvor de ønsket å bo da de skulle flytte sammen. Leiligheten har god planløsning, ligger i syvende etasje i områdets høyeste boligblokk, er utstyrt med takterrasse og imponerende utsikt fra Vålerenga i øst, utover Oslofjorden og helt opp til Holmenkollen i vest.

– Vi er særlig fornøyd med det gode naboskapet. Det gjør det attraktivt å bo i Tiedemannsbyen og gjør at liten plass er mindre viktig. Vi vet for eksempel om en trebarnsfamilie med like liten leilighet som oss, som nå har leid inn spesialister på innredning av små leiligheter. Alt for å bli boende i det gode nabolaget.

Christian og Monica tror det sosiale miljøet skyldes at de er flere barnefamilier som flyttet inn omtrent samtidig og dermed er i liknende livssituasjoner. Det virker som alle er opptatt av å skape et godt bomiljø.

– Vi har til og med egen Facebook-gruppe hvor vi deler ting. Mia arvet nylig fine skistøvler som allerede var brukt av tre-fire andre barn i nabolaget.  

Gjenspeiler befolkningen

Til tross for at antall kvadratmeter per boenhet i den tette byen er vesentlig lavere enn lenger unna bykjernen, påpeker Silje Hoftun mange fordeler ved Hovinbyen som vil kunne holde på barnefamiliene.

– Det som er viktig er at bomiljøet oppleves trygt og godt å ferdes i, at barna kan leke trygt nært hjemmet, og at man slipper å reise langt for å levere i barnehage eller på skole. Man kan fint bo i blokk i byen og oppleve det som trygt å slippe barna ut alene.  Det handler mye om hvordan boligene og byområdet planlegges i en sammenheng. I Hovinbyen prøver vi å lette litt på tidsklemma ved å legge en rekke servicetilbud i nærheten, slik familien Eidset-Småland etterlyser, sier hun.

Men Hovinbyen tilrettelegges ikke bare for barnefamilier, både Plan- og bygningsetaten og Selvaag mener det er viktig med en god blanding av beboere.

– Vi tror bomiljøet blir best når den gjenspeiler befolkningen, og ikke blir en getto for bestemte grupper. Derfor bygger vi boliger for ulike behov og lommebøker, slik at både småbarnsfamilier, enslige med og uten barn, pensjonister og tenåringer og folk av ulik opprinnelse kan finne noe de vil trives med, sier Baard Schumann i Selvaag Bolig. Et variert boligtilbud mener han også er viktig for å få barnefamiliene til å bli boende i Hovinbyen også når barna begynner på skolen. Silje Hoftun deler hans vurdering.

– Når barna har begynt på skolen, fått venner og nettverk, vil man gjerne bli boende. Før barna når skolealder gjør nok mange en vurdering på om stedet de bor har alt de trenger også i fremtiden. Da er det viktig at Hovinbyen fremstår som et godt sted å bo på lang sikt, for større barn og ungdommer.