– Å kombinere sykkel med tog, er et bra alternativ til bilisme, sier prosjektleder Stein Stoknes, som gjerne lar seg imponere av det nye sykkelhotellet nær jernbanestasjonen på Lillestrøm.
– Å kombinere sykkel med tog, er et bra alternativ til bilisme, sier prosjektleder Stein Stoknes, som gjerne lar seg imponere av det nye sykkelhotellet nær jernbanestasjonen på Lillestrøm.

Hotellkonkurranse i særklasse

Trygge, effektive og rimelige å bruke. Og ikke minst; miljøvennlige og energinøytrale. Det er sentrale stikkord, når de to nabokommunene Oslo og Bærum i samarbeid med FutureBuilt nå inviterer arkitekter, designere og andre fagfolk til å skape morgendagens parkeringsløsning for de tohjulede; sykkelhotell.

Hater du å lenke sykkelen fast i et slitent stativ om morgenen – et godt stykke fra perrongen på din tog- eller T-banestasjon – og i beste fall finne den der, søkkvåt eller nedsnødd, når du skal tråkke hjem igjen om ettermiddagen?

Nå utlyser Oslo og Bærum sammen med FutureBuilt en arkitektkonkurranse som skal spare syklistene for slike ergrelser – og dermed gjøre tohjulingen til et enda mer attraktivt transportmiddel i Oslo-gryta.

I første omgang skal det bygges fem sykkelhoteller; tre i Oslo og to i Bærum. Antall plasser i hvert av dem vil variere fra 160 og oppover, trolig til så mye som 300, alt etter hva det viser seg å være behov for.

Minst ett sykkelhotell i året

– Dette er bare en begynnelse. Tanken er at det skal reises en rekke sykkelhoteller ved sentrale trafikknutepunkter i de to nabokommunene. I Oslo er meningen å bygge minst ett årlig de nærmeste årene.

Det forteller Stein Stoknes, prosjektleder for arkitektkonkurransen som organiseres av FutureBuilt-programmet. Og slik beskriver prosjektlederen byggverkene det nå skal konkurreres om:

De skal være selvbetjente og funksjonelle; man skal kunne rulle rett inn og sette sykkelen på plass uten å måtte foreta tunge løft. Betalingen, plassabonnement og låskoder; alt vil foregå elektronisk, trolig via en egen app kombinert med SMS. Men slike løsninger er ikke en del av konkurransen.

Sykkelhotell
– De sykkelhotellene som vi nå ønsker å få bygd i Oslo og Bærum må være kompakte, enkle å bruke og kunne tilpasses en krevende beliggenhet, understreker Stein Stoknes, prosjektleder for arkitektkonkurransen «Sykkelhotellene kommer».

Plass for lastesykler

Prisen for brukerne blir lav – trolig rundt 50 kroner i måneden. Byggene skal være funksjonelle, lette å finne og ligge i kort gåavstand fra tog eller bane. De utrustes med selvbetjeningsutstyr for enkelt vedlikehold – og de blir kameraovervåket for å redusere risikoen for tyveri og hærverk. Det skal være plass for alle typer sykler – fra klassiske bysykler til el-sykler og brede lastesykler.

Stoknes setter konkurransen i sammenheng med den sykkelbølgen som nå triller over hovedstaden og en rekke østlandskommuner:  

– Sykkel kombinert med bane eller tog utgjør sammen et kollektivsystem som et langt på vei kan erstatte bilismen. Med den korte avstanden som nesten alle beboere i Oslo og det sentrale Østlandet har til nærmeste stasjon, ligger forholdene godt til rette for å satse på en slik løsning i vår region.

– Våre politiske myndigheter anser også at det offentlige kan bidra betydelig med å legge forholdene til rette for økt sykkelbruk. Og bygging av sykkelhoteller er ett av flere tiltak på veien mot dette målet. I tillegg vil de bli et utstillingsvindu for en offensiv, urban sykkelpolitikk.

Tettest mulig på perrongen

Og han tilføyer:

– For å legge beslag på minst mulig arealer – og komme så tett på perrong og plattform som mulig – blir bygningene kompakte og fleksible. Noen skal være frittstående, andre må kunne innlemmes i eksisterende konstruksjoner. Slik det for eksempel skjer på Ryen, hvor tanken er å finne plass til sykkelhotellet under E6, rett ved T-banen.

Den konkurransen som nå er på trappene, er ledd i et mer omfattende sykkelsamarbeid, mellom så vel Oslo og Bærum som Asker og Drammen kalt FutureBike. Her har disse fire kommunene formulert en felles policy for sin sykkelsatsing fram til 2020. Og ifølge Stoknes kan hovedpunktene oppsummeres slik:

 1. Etablere ambisiøse sykkelparkeringsnormer som ligger i front i europeisk sammenheng.
 2. Kommunene skal gå foran og gjøre egne virksomheter til sykkelvennlige bedrifter.
 3. Tilrettelegge sentrale jernbanestasjoner og kollektivknutepunkter med sykkelfasiliteter av høy kvalitet.
 4. Bygge sykkelkultur blant barn og unge – gjennom satsing på ulike tiltak, deriblant egne «sykkelparker».

 

Sykkelhotell i Amsterdam
Det er en lang vei å gå før vi er på samme nivå som i Nederland. De er opptatt av sømløse overganger mellom sykkelparkering og kollektivtransport – og bygger opp et system med stor vekt på sikkerhet og komfort for brukerne – kombinert med et godt utviklet servicetilbud og sterk satsing på overvåkning og trygghet. Foto: Adobe Stockphoto

Langt igjen til Nederland

– Det skjer allerede mye på dette området i andre norske byer, ikke minst i tilknytning til jernbanestasjonene, påpeker Stein Stoknes, som også har vært i Nederland for å plukke opp impulser og studere urban sykkelkultur i praksis. Og hva lærte han om sykkelhoteller?

– Vi har ennå en lang vei å gå før vi er på samme nivå. Nederlenderne er svært opptatt av sømløse overganger mellom sykkelparkering og kollektivtransport – og bygger opp et system med stor vekt på sikkerhet og komfort for brukerne – kombinert med et godt utviklet servicetilbud og sterk satsing på overvåkning og trygghet. Så har de samtidig fordelen av et langt større befolkningsgrunnlag, det man på fagspråket gjerne kaller en kritisk masse, og en vel innarbeidet sykkelkultur.

At det allerede har begynt å skyte opp sykkelhoteller et stykke fra Karl Johan, er satsingen til det statlige jernbaneforetaket Bane NOR et godt eksempel på. Allerede i 2013 åpnet de sitt første bygg av denne typen i Drammen. Alt i alt har Bane NOR nå ansvaret for et titalls sykkelhoteller, spredt over mye av Sør-Norge.

Sykkelhotellene blir brukt

– Sykkelhotellene våre blir absolutt brukt, men man må være innstilt på at det kan gå litt tid før tilbudet blir kjent og bruken kommer skikkelig i gang.

Det svarer Sefrid Line Jakobsen, leder for avdeling Stasjoner og Eiendom i det statseide jernbaneforetaket Bane NOR. Rett før jul åpnet foretaket et nytt hotell for 160 sykler ved fotgjengerundergangen til Sandvika stasjon. Der har trafikken ikke rukket å komme skikkelig i gang ennå. Til gjengjeld er det full rulle på Lillestrøm – som åpnet så sent som i oktober. Sistnevnte har allerede mer enn 100 faste abonnenter, mens Drammen ligger på mellom 100–150 i vinterhalvåret og over 200 i perioden april til og med oktober.

– Hva er brukernes dom så langt?

– De synes det er veldig positivt med kameraovervåking. Det oppfattes som at syklene står trygt for tyveri og hærverk – de er jo også godt fastlåst. Komforten betyr også mye; at syklene står tørt og skjermet. Sammenlignet med hva syklister flest er vant til, synes nok en del at sykkelhotell er litt eksklusivt  – i positiv forstand. Andre synes det holder å parkere doningen i vanlig stativ, og ønsker ikke å betale 50 kroner i måneden for et slikt tilbud. Behovene varier, og det må vi ta hensyn til.

Bidrar til togøkning

– Hvordan bedømmer dere miljøeffekten?

– Med større trygghet og mindre frykt for at syklene stjeles eller ødelegges, synker også terskelen for å sette dem fra seg og ta toget videre. Vi ser på dette som et av bidragene til at NSB i disse områdene har hatt en trafikkøkning på 20 prosent i året som gikk.

– Hva skjer framover i Bane NOR regi?

– Utrullingen av nye sykkelhotell fortsetter, i samarbeid med en rekke kommuner, slik vi har gjort hittil.Bane NOR har flere prosjekter i ermet, dette er bare begynnelsen. Samtidig er vi opptatt av at det som tas i bruk av elektroniske løsninger skal være enkelt og funksjonelt og kunne gjenbrukes fra ett sted til det neste.

Åpne for samarbeid om betalingsløsninger

– Kan det bli aktuelt å samarbeide med andre, for eksempel Oslo og Bærum, om felles betalingsløsninger i de sykkelhotellene som nå bygges her?

– Vårt utgangspunkt er at alle elektroniske systemer – inkludert betalingssystemet – skal være enkle å bruke, drifte og vedlikeholde. Og vi er åpne for å vurdere om andre eiere kan koble seg på, hvis de ønsker det.

– Vi vurderer også å utvide servicetilbudet, og har samarbeidet med Kirkens Bymisjon i Fredrikstad og Sarpsborg om å ha betjente verksteder ved enkelte hoteller. Men det er for tidlig å konkludere hva utfallet blir, sier Sefrid Line Jakobsen

Konkurranse:
Sykkelhotellene kommer

Et helhetlig konsept for sykkelhoteller som kan passe inn på tomter i ulike sammenhenger og av varierende størrelse, nær T-banestasjoner og andre viktige knutepunkter i Oslo og Bærum.

Det er utgangspunktet for den åpne plan- og designkonkurransen som nå utlyses av FutureBuilt, i samarbeid med kommunene Oslo og Bærum.

Behovet for slike hoteller er stort; 42 prosent oppgir at de begrenser syklingen i Oslo på grunn av faren for tyveri.

Sykkelhotellene skal inneholde følgende funksjoner:

 • Parkering for vanlige sykler
 • Parkering for sykler med ekstra plassbehov og el-sykler
 • Parkering for lastesykler
 • Servicestasjon
 • Utvendig sykkelparkering
 • Utvendig sitteplass/bymøbel hvis mulig

Tomter:

 • Grorud og Ryen T-banestasjoner, samt et midlertidig sykkelhotell i Oslo sentrum
 • Kolsås og Østerås T-banestasjoner (Bærum)

Tidsfrist for innlevering:

7. april kl. 12.

Les mer om konkurransen «Sykkelhotellene kommer».