– Ingen plass for mennesker

Sjarmerende kan man ikke akkurat kalle Økern i dag. Ved senteret stresser folk til og fra jobb, ingen ser ut til å oppholde seg her, alle skal rekke en buss eller t-bane. Den eneste som ikke stresser avgårde denne ettermiddagen er May Ann Vedvik som har tatt seg en pause fra jobben og står ute med en kaffekopp. Hun synes det er en svært god idé å gjøre noe med Økern. 

– Se deg rundt, det er veldig trist her. Ikke noe grønt, ingen plass for mennesker. Det er mye trafikk og mest arbeidsplasser her, ellers ingenting. Dødt, sier Vedvik. Hun bor selv på Grorud og er begeistret for resultatene av Groruddalssatsningen. Hun mener Økern kan lære av hvordan de har gått frem for å skape en levende by. Hun liker tanken om å forvandle Økernveien om til et slags Bogstadveien på østkanten.

– Men den vil få sitt eget særpreg, og det er fint. Økern oppleves ikke som et senter i dag, men om det kunne komme kafeer, møteplasser, grøntarealer, kulturtilbud og variert næringsliv ville det kunne bli veldig attraktivt her, sier hun, som også synes det er flott at publikum får anledning til å komme med innspill til planarbeidet. Hun kunne selv tenke seg å delta på informasjonsmøter om byutviklingsprosjekter som angår henne.    

Største grønne lunge Hovinbyen

Det største grøntanlegget i Hovinbyen ligger innenfor dette nye planområdet. Strategisk plan trekker frem Valle Hovin-parken som Hovinbyens største grønne lunge, og sammenlikner den med Frognerparken. Men der Frognerparken byr på skulpturer av én kunstner, byr Valle Hovin på idrett og aktiviteter. Parkanlegget er et viktig stoppested for Den grønne ringen, turveien som skal binde parkanlegg og grønne lunger i de ulike bydelene sammen i Hovinbyen. Også Hovindammen trekkes frem som et viktig rekreasjonsområde.

– I dag er Valle Hovin-parken veldig lite synlig, men vi håper den kan bli like attraktiv som Frognerparken. I fremtiden kan dette bli et område hele byen oppsøker for å leke, gå søndagstur, drive idrett eller delta i andre aktiviteter, sier Talleraas. Begge mener at særlig Valle Hovin bør bli  et reisemål for flere enn de som bor i området.

Valle Hovin har i dag et ganske ensidig fokus på fotball, ikke minst siden det er her hele byens Vålerenga trener. Planen er å legge til rette for flere ulike aktiviteter, både organisert og mer spontant. 

– Tenk deg at folk kan suse gjennom Valle Hovin-parken på rulleskøyter, gå på friluftskonserter, bruke turveier eller delta i flere andre idrettsaktiviteter. Fotballgleden skal selvsagt fortsette, men her kommer det til å skje veldig mye mer også. Her kan folk komme med forslag og påvirke utviklingen av et park- og idrettsanlegg som skal være til glede for hele byen, sier hun.