PERLEKJEDET PÅ VEITVET OG SLETTELØKKA: «Perlekjedet» krysser Trondheimsveien på sin vei fra Marka til Østre Aker vei. Tiltakene skal bygge opp under Veitvet som viktig lokal møteplass.

Groruddals­satsingen: Nye planer vedtatt

Groruddalssatsingen er det største byløftet i Norge i nyere tid. I løpet av perioden 2007–2016 blir over en milliard kroner brukt på tiltak som skal gi bedre livskvalitet og levekår for beboerne i dalen. To områdeprogram ble nylig vedtatt i bystyret.

Områdeprogram med Haugenstua og Nedre Rommen

 

Områdeprogrammet er en oppfølging av arbeidet med Groruddalssatsingen i Haugenstua-området. Det omfatter også et større næringsområde på Nedre Rommen som kan ha potensial for endret bruk. Kommunedelplan for Alna miljøpark, som nettopp er vedtatt, omfatter deler av Haugenstua og Nedre Rommen, og vil kunne bidra til utvikling av Rommen som boligområde.

Bystyret tok områdeprogrammet til orientering i fjor og fastslo at «Strategier, prosjekter og tiltak som nevnt i kapittel 3 legges til grunn for det videre arbeidet».

Områdeprogram for Haugenstua og Nedre Rommen som PDF

FUTUREBUILT: Veitvet skole inngår i en planlagt kultur- og miljøgate langs Veitvetveien. Skolen er et Futurebuiltprosjekt og framstår miljøvennlig med en skråstilt inngangsfasade med solceller (Illustrasjon Link Arkitekter)

Områdeprogram for «Perlekjedet» gjennom Veitvet–Sletteløkka

 

«Perlekjedet Veitvet-Sletteløkka» er navnet på et prosjekt som handler om å gjøre Veitvetveien til miljøprioritert gate med kulturelementer, lekeplasser og møteplasser – «perler» – langs strekningen.

Veitvet–Sletteløkka ble valgt som område for Groruddalssatsingens områdeløft i Bydel Bjerke. Områdeprogrammet for «Perlekjedet» tar for seg den arealmessige siden av områdeløftet og er et styringsdokument som skal bidra til

  1. at prosjekter og planer bygger opp under Veitvetveien og «Perlekjedet» som viktig lokal møteplass
  2. god prioritering og samordning av områdeløfttiltakene som gjennomføres
  3. inspirasjon til å utvikle lokale prosjekter/«perler»

Bystyret behandlet saken 16. mai 2013, og vedtok to konkrete mål samt at strategiene, nøkkelprosjektene og tiltakene nevnt i kapittel 3 skal legges til grunn for det videre arbeid. Programmet for øvrig ble tatt til orientering. Bystyret ba også om at det settes i gang tiltak for å øke sikkerheten i Veitvetveien.

Bymiljøetaten planlegger nå miljøtiltak i Veitvetveien og Utdanningsetaten bygger ny Veitvet skole som skal stå ferdig til skolestart i 2015.

Områdeprogram for «Perlekjedet» som PDF