Nullenergi og massivtre

Som eksempler på innsatsen så langt trekker hun gjerne fram to nesten ferdigstilte prosjekter; Brynseng skole og Ulsholtveien 31 på Furuset. Skolen vil blant annet få en solcellefasade på drøyt 1000 kvadratmeter. Med bistand også fra varmepumpe med brønnpark (geovarme) vil skolen bli et nesten nullenergibygg.

I Ulsholtveien 31 på Furuset står Stiftelsen Betanien bak et prosjekt med førstehjemsboliger, dvs. leiligheter i en prisklasse som skal gi lokal ungdom muligheter for å etablere seg der. Boligene bygges i massivtre og har en vakker utforming, og stiftelsen tilrettelegger spesielt for sykler og bildeling.

En rekke utbyggere har altså tatt imot utfordringen fra FutureBuilt. At FutureBuilt kan tilby bl.a. prioritert kommunal saksbehandling, reduserte byggesaksgebyrer og faglig oppfølging, har neppe bremset på interessen, men i tillegg merker Ingun Bruskeland Amundsen et stort engasjement for både miljø og teknologi.

– En av utbyggerne har for eksempel uttalt at de «liker å ha et FutureBuilt-prosjekt å bryne seg på». Det handler om å teste nye ideer, materialer og byggemåter. Utbyggerne vil gjerne bli flinkere og oppleve progresjon, sier prosjektlederen.

Neste stopp 2050

Årets FutureBuilt-konferanse har fått navnet «Neste stopp 2050». Deltakerne på konferansen skal altså se et stykke inn i glasskulen, og et spørsmål som stilles, er om vi kan bygge oss ut av klimakrisen. Svaret vil langt på vei være ja, ikke minst fordi byggsektoren virkelig ruver i klimaregnskapet: 40 prosent av våre totale klimautslipp er relatert til byggene vi lever og arbeider i.

– I 2050 er alle bygg det vi i dag kaller grønne. De er energieffektive og har jevnt effektforbruk, og mange bygg produserer egen energi. Bygningsmaterialene produseres uten klimagassutslipp med en stor andel gjenbrukte og gjenvunne materialer, og de er selvsagt uten giftstoffer. Byggene er fleksible og kan endres uten store ombygginger, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse. Foreningen organiserer en rekke store eiendomsaktører og er medarrangør av «Neste stopp 2050».