Hovinfjorden er en av de 21 forslagene som er kommet inn til plan- og idekonkurransen.

Framtidsbilder for Hovinbyen

Plan- og bygningsetaten har fått inn 21 forslag til plan- og idekonkurransen for Hovinbyen. Forslagene viser spennende visjoner for hvordan Hovinbyen, Oslos største utviklingsområde, skal se ut i framtiden.

6. oktober 2014 lyste Plan- og bygningsetaten en plan- og idekonkurransen der vi utfordret byplanleggere, studenter og personer med annen relevant fagbakgrunn til å delta. Konkurransen ble avsluttet 12. januar 2015.

Ta en titt på bidragene her:

Byen som gror:
Lesehefte og plansje

Context Oslo:
Lesehefte og plansje

Diamanter og Kirsebær:
Lesehefte og plansje

Forbindelser:
Lesehefte og plansje

Foresturbia:
Lesehefte og plansje 1, plansje 2, plansje 3 og plansje 4

Fra Hovinbyen til stor-Oslo:
Lesehefte og plansje 1, plansje 2, plansje 3 og plansje 4

Fra trafikkflyt til hverdagsflyt:
Lesehefte og plansje 1, plansje 2, plansje 3 og plansje 4

High five:
Lesehefte og plansje 1, plansje 2, plansje 3 og plansje 4

Hovinbyen fra A til Å:
Lesehefte og plansje 1, plansje 2, plansje 3 og plansje 4

Hovinbyerne - Punkt, korridor & hjerte:
Lesehefte og plansje 1, plansje 2, plansje 3 og plansje 4

Hovinfjorden:
Lesehefte og plansje

Hovinveven:
Lesehefte og plansje

Idrettsbyen Hovin - fra eksos til O2:
Lesehefte og plansje

Jaby:
Lesehefte og plansje 1, plansje 2, plansje 3 og plansje 4

Lootopia:
Lesehefte og plansje

More Hovinbyen:
Lesehefte og plansje

O&LO:
Lesehefte og plansje

Prosum:
Lesehefte

Plussby2050:
Lesehefte og plansje

Hovin bynatur:
Lesehefte og plansje

Where people meet:
Lesehefte og plansje

Om konkurransen

Oppgaven var delt inn i tre deler som skulle besvares, fra et overordnet blikk på området, til et dypdykk inn i et selvvalgt område. En jury skal evaluere forslagene ut ifra de overordnede målene for Hovinbyen og skal dele ut 1,5 millioner kroner i premier.

Hva skjer videre?
Juryen skal premiere forslagene og kåre en vinner 18. mars i Oslo Rådhus. Vinneren blir også presentert under konferansen, Reclaiming the Inner City Fringe, 19.–20. mars i Oslo.

Juryen
Juryleder: Marianne Skjulhaug (Arkitekthøyskolen i Oslo)
Jurymedlemmer:
Erling Dokk Holm (Markedshøyskolen i Oslo)
Helle Søholt (Gehl arkitekter)
Lars Bøhme (Malmø kommune)
Gerrit Heinz Mosebach (Plan- og bygningsetaten)
Alv Skogstad Aamo (DARK arkitekter, oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund)
Lars Eivind Bjørnstad (Oslo kommune, bydel Bjerke)