– Tendensen har vært at det er næringsbygg/kontor som har gått foran når det gjelder klimavennlig bygging. Det har ikke vært like lett å få innlemmet boliger i FutureBuilt-programmet, så dette er viktige prosjekter for byen, sier Eili Vigestad Berge, prosjektleder for FutureBuilt i Oslo kommune.

Kombinasjon bolig og næring

To av de nye FutureBuilt-prosjektene blir spydspisser på klima og miljø og vil synliggjøre Nydalen som en foregangsbydel. Avantor ønsker å transformere Nydalen til en komplett bydel med en bærekraftig blanding av boliger, næring, service, utdanning og barnehager, og har utarbeidet en masterplan Nydalen+, som redegjør for den utviklingen de ønsker for området

– Vi ønsker å vise at vi mener alvor med vår bærekraftsatsing og realiserer derfor to FutureBuilt-prosjekter på sentrale tomter i Nydalen, sier Øystein Thorup, administrerende direktør i Avantor, til futurebuilt.no

På Gullhaug torg samarbeider Avantor med Snøhetta og Skanska om et nytt bygg med både næring og boliger som i utgangspunktet skal klare seg uten både mekanisk ventilasjon, tilført varme og kjøling.

– Byggeprosjektet viser tydelige målsettinger om å være nyskapende når det gjelder energiløsning og 0 kWh tilført energi til bygget og bruk av naturlig ventilasjon. De vil ha klart forbilledlige egenskaper både når det gjelder innovasjon og energi, sier Eili Vigestad Berge, prosjektleder for FutureBuilt i Oslo. – Avantor viser gjennom dette prosjektet at det er fullt mulig å kombinere bolig og næring i samme bygg, noe som mange aktører i bransjen vegrer seg for. Det er viktig å få frem gode eksempler på bygg med blandende funksjoner, sier Eili Vigestad Berge.

Bygget skal erstatte eksisterende parkeringsplass på Gullhaug torg. Det skal heller ikke ha egne parkeringsplasser for bil, men derimot oppfylle Oslo kommunes og FutureBuilts krav til sykkelparkering.

På nabotomten, Nydalsveien 32B, ligger det andre boligprosjektet til Avantor. Her ønsker Avantor å renovere det bevaringsverdige industribygget som bedriften Fiskars inntil nylig har produsert hageredskaper, samt et mulig påbygg. Graden av ombygging i prosjektet må avklares i en egen detaljregulering.

Bygget skal gjøres tilgjengelig for allmennheten; fra lukket industribygg til åpent og tilgjengelig bygg med aktive fasader. Det gjennomføres nå en konkurranse for å sikre at målene i kvalitetsprogrammet blir oppnådd gjennom innovative løsningsforslag. Les mer om konkurransen

– Det har ikke vært like lett å få innlemmet boliger i FutureBuilt-programmet, så dette er viktige prosjekter for byen.
Eili Vigestad Berge