– Vi har revidert mange av tekstene våre, og tilbakemeldingene er positive. Brukerne synes de nye brevene er mye mer informative og viser høyere servicegrad, og de opplever at de får svar på det de spurte om, forteller Marianne Bugge Nordberg, som er leder for klarspråkprosjektet i Plan- og bygningsetaten.

Positive brukere opplever også andre kommuner som jobber med klarspråk.

– Vi har endret språk og tone i mange av tekstene vi sender ut til innbyggerne, og vi får positive tilbakemeldinger. Også våre fremmedspråklige innbyggere synes tekstene er mye enklere å forstå. I de gamle tekstene trodde brukerne at de automatisk hadde gjort noe galt, og det var mange uforståelige ord. De nye tekstene gir bedre service, større tillit til kommunen, mer demokrati, og vi sparer tid og penger, forteller Kristin Høie Walstad i Stavanger kommune.

Klarspråk i kommunesektoren

På Språkrådets nordiske klarspråkkonferanse 28.–29. mai delte kommunene sine erfaringer med andre offentlige virksomheter. Temaet var «Fra myndighet til klar kommunikasjon», og kulturminister Thorhild Widvey åpnet konferansen.

– Klarspråk skal ikke bare være et ideal, men et krav i offentlig sektor. Et klarere språk bidrar til mer effektive, inkluderende og demokratiske tjenester, sa Widvey, som påpekte viktigheten av å jobbe videre med små og store klarspråkprosjekt i både stat og kommune.

Kommunesektorens organisasjon KS har gjennomført pilotprosjektet «Klarspråk i kommunesektoren», og det skal legge grunnlag for et større kommunalt klarspråkarbeid.

– Kommuner henvender seg til innbyggere med ulike behov og forutsetninger, noe som gjør at formidlingen er utfordrende. Vi må derfor tenke på hvordan vi ordlegger oss. Å nå ut til alle innbyggerne slik at de forstår hva som blir formidlet, handler om troverdighet. Med en gjennomtenkt og imøtekommende kommunikasjon kommer kommunen tettere på innbyggerne, sier Anna Vågsland, som er leder for prosjektet i KS.   

– Klarspråk skal ikke bare være et ideal, men et krav i offentlig sektor.
Kulturminister Thorhild Widvey