Kundesenteret var den første avdelingen i Plan- og bygningsetaten som satte i gang arbeidet med klarspråk. Brevene de sender ut, skal veilede brukerne gjennom et komplisert regelverk.

– Vi svarer blant annet på spørsmål fra folk som lurer på om de må søke for å bygge en garasje eller sette inn en ny dør, sier kunderådgiver Vida Juul Oftebro. Sammen med Rakel Sunniva Kierulf og Jorid Norheim utgjør hun arbeidsgruppa som har jobbet med klarspråk i kundesenterets brev.

I løpet at prosjektet har alle brevene fått ny språkdrakt.

– Innholdet i brevene er omtrent det samme som før, men de nye tekstene har en helt annen oppbygning og struktur. Tidligere forsto ikke brukerne hva vi ba dem om å gjøre. Nå forklarer vi det vi vet at folk lurer på, sier Vida.

Klarspråk virker

Gruppeleder Odd Iver Rånes er ikke i tvil om at klarspråk er effektivt.

– Nedgangen i antall unødvendige henvendelser viser at klarspråk virker. Hensikten er ikke å kvitte seg med alle telefoner, men å spare tid på at brukerne forstår informasjonen de får, første gang de får den. I løpet av prosjektperioden har kundesenteret bygd opp en veldig god kompetanse. Tekstarbeid tar tid, men vi ser at det er verdt det, sier Odd Iver.

Etter at arbeidet med malene var ferdig, har arbeidsgruppa fortsatt å jobbe med språk, blant annet med alle de nye byggesaksveilederne.

– Tekstarbeid er et forbedringsarbeid som aldri tar slutt. Vi må ta vare på og videreutvikle den kompetansen vi har fått, og jobbe kontinuerlig med tekstene våre, sier gruppelederen.

– Nedgangen i antall unødvendige henvendelser viser at klarspråk virker.
Odd Iver Rånes, enhetsleder i kundesenteret