– Det er dere som vet hvordan det er å bo og gå på skole i de ulike områdene i dag. Vi ønsker derfor å høre hvor dere går til og fra skolen, hvor dere oppholder dere på fritiden, hvilke områder dere liker eller misliker, og hva dere savner i nærområdene deres i dag, forklarer Helene Egeland og Kirsten Kvam fra Plan- og bygningsetaten.

Hva er Hovinbyen?
– Vi er utrolig glade for å se så mange samlet her i dag fra hele Hovinbyen, det er en spennende miks for oss som skal høre om deres erfaringer med å ferdes i nærområdet deres i hverdagen, sier Morten Wasstøl fra avdeling for byutvikling. Wasstøl forklarer hvordan Oslo er i sterk vekst, at det er mange som vil bo her, og at vi derfor må finne plass til alle.

Han spør elevene om det er noen fra Løren som deltar på medvirkningsdagen? – Hvor vil du si at du bor? Du bor ikke i Groruddalen, men heller ikke i indre by. Du bor på en måte midt i mellom, og det er dette «midt i mellom» som vi nå samler i fellesbetegnelsen Hovinbyen, forklarer han. I dag er det dere som er ekspertene, vi trenger deres hjelp til å finne ut av hvordan Hovinbyen skal bli i framtiden, understreker han.

Vanskelig å finne frem
– Selv om det er skiltet godt, så er det vanskelig å finne frem til skolen vår, forteller Leo Stranger-Johannessen og Hary-Prashath Pageerathan. De er begge elever på BYSK-linja (bygg, yrkes- og studiekompetanse) på Kuben videregående skole som ligger på Økern, i hjertet av Hovinbyen.
– Vi synes det er spennende at det finnes så mange muligheter i området. Selv om det er mange områder som allerede er etablerte og fine, så finnes det masse rom for å endre områder hvor det er mest industri i dag, poengterer guttene.

Leo og Hary-Prashath understreker at siden de begge bruker kollektivtrafikk til og fra skolen, er de opptatt av bedre løsninger, spesielt i rushtiden. – Det er klønete å komme seg hit, enten man kommer til fots, syklende, med bil eller buss. Noen ganger i rushtiden kan det ta så lang tid som 40 minutter bare å komme seg med bussen ned til Helsfyr, og det kan være frustrerende, forteller de.  
 

– Selv om det er skiltet godt, så er det vanskelig å finne frem til skolen vår.
Leo Stranger-Johannessen og Hary-Prashath Pageerathan