Saksinnsyn er den mest populære digitale tjenesten fra Plan- og bygningsetaten med ca 20 000 besøk pr dag. 
– Hvis du abonnerer, får du epostvarsel når det kommer inn nye plan- og byggesaker i ditt område, forteller Bjørnstad. – Dette gir folk bedre mulighet til å delta og si sin mening om utviklingen av nærområdet – eller andre områder i byen som man synes er interessante. Fra og med 2015 har det også vært mulig å abonnere på enkeltsaker slik at man får varsel hver gang det legges ut et nytt dokument i saken. 

Plan- og bygningsetatens saksinnsyn er en åpen tilgang til alle plan-, bygg- og eiendomssaker i Oslo. Den gir tilgang til over tre millioner nye og historiske tegninger og dokumenter. Alle dokumenter og brev i sakene legges ut, med mindre det er helt spesielle grunner. For å se tegninger er det nødvendig å logge seg på med MinID eller BankID. Det er også mulig å sende inn post i saken fra siden. Alle abonnementstjenester fra Plan- og bygningsetaten er gratis.

Andre digitale tjenester 

Plan- og bygningsetaten har også en rekke andre digitale tjenester. – Hva gjelder for eiendommen gir deg en kjapp oversikt over all informasjon vi har om en eiendom, sier Bjørnstad.

Her finner brukeren all nødvendig informasjon for å planlegge et byggeprosjekt som kart, flyfoto, registrert areal, aktuelle reguleringsplaner, tidligere byggesaker på eiendommen og informasjon om andre plan- og byggesaker i nærområdet. 

– Det mange ikke er klar over er at dette er nyttig for boligkjøpere også, forteller Bjørnstad.  
– Tjenesten er mobiltilpasset slik at du kan sjekke boligen mens du er på visning. På denne måten oppdager du om det er planlagt noe nytt på nabotomta – eller i verste fall om noe er ulovlig bygget på eiendommen. 

Andre tjenester er fasadeendring – må du søke? som gir et raskt svar på om du kan endre fasaden din uten å sende en byggesøknad. 

Du kan abonnere på plansaker og si din mening ved å sende inn uttalelse.  

Du kan sjekke alle reguleringsplaner og temakart i planinnsyn

Du kan lage nabovarsel og se hvilke naboer du må varsle før du bygger (krever pålogging med MinID). 

Bestille kart til plan- og byggesaker

 

– Hvis du abonnerer, får du epostvarsel når det kommer inn nye plan- og byggesaker i ditt område.
Kari Befring Bjørnstad