Forslaget "Flying carpet"
Vinnerforslaget «Flying carpet» har et «flyvende teppe» som en portal midt på plassen som skiller og forbinder nordre og søndre del av plassen (Illustrasjon: Mestres Wåge Arquitectes, SLP og MX_SI architectural studio).

Flyvende teppe på Trygve Lies plass

Forslaget «Flying carpet» vant plan- og arkitekturkonkurransen for Trygve Lies plass på Furuset. Det er MX_SI architectural studio i Barcelona som sammen med Mestres Wåge leverte forslaget om et flyvende teppe.

Da spanjolene gikk videre til finaleheatet trengte de å knytte til seg ingeniører som kunne kvalitetssikre det byggetekniske og utforme en energistrategi. Dermed kom Degree of Freedom AS, Norge og Granlund Consulting oy, Finland med på laget. 

Smelter snø og is

For vinnerne har det vært viktig å kunne tegne et mobilitetssenter som fungerer godt hele året. De foreslår å bruke overskuddsenergi fra nabobygg, blant annet ishallen, til å smelte snø og is fra deler av bygulvet slik at det blir lett å bevege seg mellom buss, T-bane og parkeringshus. Noen av møblene er også foreslått å ha en varmefunksjon som gjør at de er komfortable også i vinterhalvåret.

– Det skal være enkelt å komme seg mellom transportmidlene og på den måten redusere bruken av bil, sier Wåge. Sykkelparkering under tak og plass til en sykkelreparatør er lagt inn i forslaget, i tillegg til ladepunkter for elbiler og plass til andre biler. I tilknytning til transporthuben ønsker vi attraktive steder å oppholde seg med urbane møbler, grøntareal, steder for lek, lunsjbord, torghandel med mer.

Utradisjonelle løsninger

Wåge sier de syntes konkurransen har vært interessant blant annet fordi de måtte finne utradisjonelle løsninger.

– Ideen bak konkurransen er veldig god; å forenkle overgangen mellom forskjellige transportmidler, samtidig som det skal skapes sosiale møtested og rom.
Under en høytidelig seremoni i Helsinki torsdag 16. juni mottok vinnerne diplom, heder og ære sammen med vinnerne i de øvrige nordiske landene i konkurransen Nordic Built Cities Challenge 2016. Konkurransen er initiert av Nordic Innovation, og i Norge er det Bymiljøetaten i Oslo kommune som har ansvaret for å gjennomføre konkurransen. 

 

Fakta
  • Trygve Lies plass ligger på Furuset, som er Oslo kommunes satsing på klimavennlig byutvikling og et områdeprosjekt i FutureBuilt.
  • Nordic Built Cities Challenge heter konkurransen, og er organisert og finansiert av Nordic Innovation. 
  • Deltakerne i konkurransen har levert løsninger på tre oppgaver: 
  1. Skape en plass som øker Furusets attraktivitet for beboere, besøkende og investorer.
  2. Finne og utvikle løsninger slik at Trygve Lies plass kan fungere som et grønt mobilitetssenter.
  3. Foreslå og beskrive bærekraftige aktiviteter og tjenester som kan oppmuntre og styrke lokalt eierskap for videre utvikling av Trygve Lies plass.
  • 32 deltakere fra flere ulike land deltok i konkurransen, og fire finalister ble plukket ut.

 

Mestres Wåge Arquitectes
Mestres Wåge Arquitectes. Fra venstre: Boris Bezan, Hector Mendoza, Mara Partida, Maria Mestres, Olga Bombac og Magnus Wåge.

Vurderer forprosjekt

Divisjonsdirektør Gunhild Bøgseth i Bymiljøetaten har også sittet i juryen. Hun sier det i neste omgang vil bli tatt stilling til om kommunen skal gå videre med et forprosjekt basert på vinnerforslaget. Forprosjektfasen skal blant annet klarlegge byggetekniske løsninger, kostnader, finansiering og gjennomføringsstrategi. Et forprosjekt vil kunne gjennomføres i 2017.

Om vinneren sier juryen følgende:

Vinnerutkastet er et enkelt, velformet og arkitektonisk markant prosjekt, som også løser de logistiske utfordringer knyttet til sammenhengen mellom myke trafikanter og kollektivtrafikken. Hovedgrepet innebærer å utforme plassgulvet som et «flyvende teppe» som både adskiller og forbinder nordre og søndre del av det store plassrommet. «Broen», som også danner tak over nedgangen til sykkel og bilparkering under bakken vil bli en sterk markør for hele området, og deler plassen opp i mindre, mer intime soner, samtidig som fleksibiliteten i bruk er ivaretatt. Løsningen binder på en elegant måte sammen de grønne områdene nord for plassen med det mer urbane og sterkt trafikkert området ved bussterminalen i sør, og utnytter terrengfallet på en uanstrengt måte. Etter juryens mening er utkastet innovativt gjennom sin kombinasjon av arkitektoniske/landskapsmessige virkemidler med tilrettelegging for en velfungerende grønn mobilitet».

Skal eksportere nordiske løsninger

Nordic Built Cities-konkurransen ble lansert 7. oktober i fjor og oppfordret både ferske og mer etablerte aktører til å samarbeide om å utvikle nye løsninger for smarte, levlige og bærekraftige nordiske byer. Alle finalistene har mottatt 300 000 kroner for å utvikle sine bidrag. Finalistene får også muligheten til å delta i Nordic Built Cities Challenge Awards som går av stabelen i København i november. Da vil en nordisk jury dele ut priser basert på løsningenes utviklings- og eksportpotensiale.

– Med Nordic Built Cities Challenge har vi gjennomført en av de mest ambisiøse fellesnordiske byutviklingskonkurranser noen gang, der fokuset har vært på innovasjon og viljen til å gå nye veier i byutviklingen, sier Malin Kock Hansen, prosjektleder i Nordic Innovation.

– Dette er ikke en isolert arkitektkonkurranse, men en del av en ny, stor og viktig satsing for et grønnere Oslo, og ikke minst et større, nordisk prosjekt som handler om å vise frem og eksportere nordisk design og innovative løsninger til verden.

– Vi er sikre på at de seks vinnerprosjektene vil bli godt mottatt i sine respektive byområder. Disse fremviser design, arkitektur og ingeniørkunst på sitt beste, og vil bidra til å gjøre resten av verden oppmerksom på nordisk design og byutvikling, sier Hansen.

Vinneren av Nordic Built Cities Challenge Awards vil motta 500 000 kroner, andreplassen får 400 000 kroner og tredjeplassen får 300 000. Et kriterium i denne konkurransen er at teamene må bestå av medlemmer fra minst to av de nordiske landene.

Last ned mer informasjon om Flying Carpet (PDF).

Les mer om alle de seks nordiske prosjektene.