215 av dem kommer i tre tårn. Det høyeste, mot vest vil få 85 leiligheter fordelt over 20 etasjer. De øvrige, noe lavere tårnene vil få hhv. 60 og 70 leiligheter, 2-, 3- og 4-roms. I tillegg kommer 12 såkalte ”byhus” med hage som vil ligge i sokkelbygg. De høye byggene får alle takhager. 

I alt kommer det cirka 380 boliger i Barcode. Det blir gangvei gjennom hele feltet i nord-sør retning, og passasjen som går gjennom hele Barcode-rekken går avsluttes i det sørøstlige hjørnet. Det er en sammenhengende kjeller under hele Barcode-rekken, der det bla. er plass til bil- og sykkelparkering.

Når dette feltet er ferdig utbygget, er hele Barcoderekken ferdig. Anlegget for Dronning Eufemiasgate, som vil gå langs rekken og gjennom hele Bjørvika fra øst til vest, er i gang, og når den står ferdig vil tilgjengeligheten til de enkelte byggene, og til resten av Bjørvika/Bispevika bli betydelig enklere enn i dag.