Siden i fjor sommer har det blant annet vært gjennomført prøvegravinger, miljøtekniske grunnundersøkelser og videre prosjektering. Det er utfordrende grunnforhold. Prosjektet har derfor vært nødt til å justere noe på planene underveis. Nå blir det en noe mindre kjeller enn opprinnelig planlagt. Dessuten flyttes selve bygget litt mer mot vest, cirka en og en halv meter. Også hensynet til å bevare kaifrontene har vært et viktig premiss for tillatelsen vi ga. De justerte planene berører ikke de flotte granittkaiene.

I følge Fisketorget i Oslo AS vil det skje veldig mye og veldig raskt fram mot april måned. I den reviderte fremdriftsplanen som er sendt inn informerer utbyggerne om blir det viktig å kunne rydde store deler av arealene rundt bygget til april måned. Det fordi Ruter og øybåtene trenger plassen på grunn av forventet økt trafikkgrunnlag til passasjerbåtene.

Åpner i juni

Øyvind Helgesen er én av de fire gründerne som står bak Fisketorget i Oslo AS. Han gleder seg stort over at de endelig er i gang med grunnarbeidene. Det er en stram fremdrift utover våren, men i april skal mesteparten av byggegjerdene flyttes tettere mot bygget. Fra april og fram til juni skal det jobbes med å klargjøre bygget innvendig, sier Helgesen.

– Åpningen vil skje en gang i midten av juni, men nøyaktig dato vet vi ikke enda, avslutter Helgesen.