«Ja - absolutt», er det unisone svaret fra de som nå har ansvaret for den videre planleggingen, byråd Bård Folke Fredriksen og byplansjef Ellen S. de Vibe. De to fikk æren av å overrekke diplomer og blomster i Rådhuset i går.

– Ja, konkurransen er en måte å få frem de ideene som ellers ikke ville bli tenkt. Utenfor boksen, om du vil, sier Folke Fredriksen. – Jeg ser at flere av forslagene er opptatt av mer enn bygninger, og det er særlig lagt vekt på hva som skal binde området sammen, både fysisk og identitetsmessig. En by er per definisjon noe som henger sammen, så det er de gode løsningene for gang- og sykkelveier, kommunale veier og fortau, torg og grøntdrag som legger strukturen. Deretter må vi få til en tetthet og kvaliteter som gjør at Hovinbyen faktisk blir by!

de Vibe er også entusiastisk. – Ja! Det er ikke sikkert man kommer til å se akkurat den fysiske formen som disse forslagene har, men vi kommer til å se dette med ulike delområder med ulik identitet, sier hun. – Man kommer til å se dette med grønn mobilitet, forbindelser på tvers av barrierene, gang og sykkelstier og så videre. Og så vil vi på en eller annen måte måtte håndtere for eksempel bærekraftelementet - hvordan få dette til å bli mer miljøvennlig enn dagens byggeri, som Plussby2050 har vektlagt.

Les juryens rapport

Hovinbynatur

Det var naturlig nok glade og stolte vinnere på plass under prisutdelingen i Rådhusgalleriet. De fire mottok 375 000 kroner hver for innsatsen, men viktigere selvfølgelig at ideene deres nådde opp, og kanskje blir realisert.

Flere av vinnerne har stått på pallen i tidligere byutviklings- og arkitektkonkurranser, som danske JAJA med norske Jakob Steen Christensen i teamet. De ble nr to i konkurransen om Nasjonalmuseet, og vant en idékonkurranse for byutvikling i Ålesund i 2012. – Mens Ålesund er ekstremt pittoresk har Hovinbyen ekstremt mange utfordringer, sier han til ByplanOslo.

Hans første fysiske møte med Hovinbyen var en romjulsdag i 2014. –  Det ble en dag med snø, 10 kuldegrader, høy sol og veldig mange biler, smiler han. – Vei og bane stykker veldig opp området, men det er mange øyer med små kvaliteter innimellom. Det har vært en av våre intensjoner å sy det sammen igjen.

Deres besvarelse Hovinbynatur særpreger seg med en visjon om å gjøre byen og naturen til ett nettverk, og bruke byens infrastruktur og landskapets kvaliteter som byutviklingsstrategi.

– Overrasket over å bli kåret til vinner?

– Vi var glade for det vi sendte inn, så man går alltid rundt og håper. Vi er et klassisk konkurransekontor, halvpartarten av tida går med til konkurranser, og vi bruker det som en del av den faglige utviklingen vår, man må ofte ta spørsmål og gitte konvensjoner opp på ny. Det skaper en god dynamikk, sier Steen Christensen.

Konkurransen er en måte å få frem de ideene som ellers ikke ville bli tenkt. Utenfor boksen, om du vil.
Byråd Bård Folke Fredriksen