Hovinbyen er utpekt som Oslos viktigste satsningsområde for byutvikling de neste 50 årene, og vil forhåpentligvis bli et sted stadig flere kan tenke seg å bo – inkludert store og små barnefamilier med ulike preferanser. De mest bynære boligområdene kan skryte av drøye fem minutters reisetid med kollektivt til sentrum, og hele området vil ha svært god buss-, trikk-, tog- og t-baneforbindelser. Samtidig skal ikke folk trenge å reise inn til byen for å få gjort hverdagslige gjøremål. Kommunen satser på et rikt og variert tjenestetilbud i tilknytning til boligområdene, der du skal kunne gå eller sykle til det meste.

I den nyetablerte Tiedemannsbyen på Ensjø bor Christian Ekker Larsen (41) og Monica Klokk (37) med datteren Mia på snart tre år. Kort vei til jobb, godt naboskap og en fin park på Tiedemannsparken med trygge lekeomgivelser er noe av det flotteste ved å bo her synes de. Like i nærheten har de Tiedemannsparken hvor også Hovinbekken er kommet opp i dagen. Lille Mia løper fra det ene lekeapparatet etter det andre, raser av sted på sparkesykkel og hopper i sølepyttene.

– Dette området brukes mye. Det er bilfritt og trygt å slippe ut barn på egen hånd. I tillegg er det to grillplasser som brukes flittig om sommeren, det skaper et godt miljø, forteller Christian og Monica. De flyttet til Tiedemannsbyen for tre år siden. 

Et folkerikt byområde 

Silje Hoftun, prosjektleder for Hovinbyen i Plan- og bygningsetaten, tror tilrettelagte uteområder, natur, nærhet til det meste og leiligheter med ulik størrelse nettopp vil trekke barnefamilier til de nyutviklete områdene.

– Hovinbyen vil i fremtiden ha en befolkning tilsvarende Oslos to mest folkerike bydeler, Grünerløkka og Frogner, til sammen. Store industriområder skal forvandles til attraktive nabolag med mellom 30–40 000 nye boliger. Den mentale avstanden til sentrum reduseres, og det vil bli svært attraktivt å bo her, mener Hoftun. Hun er også opptatt av at den nye byen i byen skal være til for mennesker, ikke biler. Utforming av transportmuligheter, kommunikasjon og infrastruktur blir derfor et av flere viktige grep. Publikumsmedvirkning er også viktig for å komme frem til en plan for byutviklingen som møter behovene til menneskene som skal bo der. Et ledd i medvirkningen var idékonkurransen som ble gjennomført i fjor. Den ga flere gode forslag og var et godt utgangspunkt for å snakke om og diskutere Hovinbyen.

– En av vinnerne av fjorårets idékonkurranse foreslo en grønn ring av parkanlegg og natur, som naturlig skal binde bydelene bedre sammen og tilby turområder til befolkningen. Det har vi tenkt å gjennomføre, og den grønne ringen blir Hovinbyens ”havnepromenade”. Sammen med utvikling av flere akser – eller hovedgater – på kryss og tvers av området, og forbedret kollektiv-, tjeneste- og fritidstilbud, vil dette gjøre Hovinbyen til en sammenhengende by i byen. I dag er det flere områder med småhusbebyggelse og andre boligtyper, men de ligger ofte litt isolert til og med vanskelig adkomst seg imellom. Særlig ungdom har etterlyst bedre infrastruktur og klager på at det er vanskelig å ta seg frem på kryss og tvers internt i området. Vi tror også det er viktig, særlig for barnefamilier, at de slipper å reise langt for å nå de funksjonene som er viktige i hverdagen. Du skal kunne gå og sykle i trygge omgivelser, enten det er til skolen, barnehagen, butikken, parken eller treninga. De ønsker også at skoler og barnehager er i umiddelbar nærhet. Slik reduseres tidsklemma, mener Hoftun.