Foto: PBE

Ekebergparken

Den gamle skogsparken på Ekeberg har blitt mer tilgjengelig med rehabiliterte stier og ny lyssetting. Spor fra steinalderen er gjort mer synlige, en monumental trapp er gjenskapt, og i landskapet er det innpasset kunstverk av svært ulik karakter.

Ekebergparken inngår i Ekebergskråningen som er en del av Oslos karakteristiske grønne omramming. Skråningen gir et storslagent utsyn over byen, og er bevokst av en rikholdig blandingsskog. Allerede tidlig på 1900- tallet ble det anlagt en skog- og folkepark i åssiden med stier og utsiktspunkter. I arbeidet med den nye Ekebergparken har deler av dette gamle anleggets trapper, murer og rekkverk blitt rehabilitert, men inngrep for øvrig er utført med vår tids materialer og formspråk.

Vandringene i parken gir opplevelser av de mange lagene i et landskap, både naturgrunnlaget og de historiske lagene. Tidligere oversette fornminner er ivaretatt og har blitt gjort synlige for publikum. Et trappeanlegg laget i forbindelse med en tysk krigskirkegård har nå blitt restaurert med ny skifer. Etablering av sittegrupper ved trappeanlegget har bidratt til å omskape krigsmonumentet til et generøst rom med utsikt over landskapet. Av nye elementer har et vannspeil i bakkant av det gamle vannreservoaret blitt etablert.

I tillegg til å være et friluftsmuseum, er parken en attraksjon for kunstinteresserte. Langs eksisterende og nye stier, er det satt ut kunst, hittil 31 skulpturer som skal øke med en til to per år frem til antallet teller 80. Kunsten er plassert med omtanke for de stedlige særtrekkene, fra Louise Bougeoises “The Couple”, George Cutts “The Dance, til Tony Oursler`s projiserte bilder i trekronene og Dan Graham`s speilende paviljong.

To gamle sveitservillaer er rehabilitert og omdannet til serveringssted (Karlsborg spiseforretning), formidlingshus for natur, kunst og fornminner og parkens historie, samt aktivitetssenter for barn og offentlige toaletter.. Hageanleggene omkring husene har fått en mykhet i utformingen ved hjelp av romantiske linjeføringer og et blomsterrikt miljø, typisk for datidens byggeskikk.

Den nye parken kan nytes og brukes hele døgnet. Spesialfremstilte lysarmaturer gir god fremkommelighet i mørket uten at det oppstår lysforurensing.  Tilgjengeligheten til området er generelt forbedret. Fra Gamlebyen gir gangveier og stier naturnærhet og en enestående kontakt med fjordlandskapet. Landskapsarkitektene har også utformet et nytt Munch-utsiktspunkt oppført betong i skrentens bratte vestside.

Fakta:
Ekebergparken

Funksjon/bruk: Park
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Belysning: Halvor Næss Belysningsdesigner AS
Byggherre: C. Ludens Ringnes Stiftelse          
Areal: 255 000 m² BTA