Tema: Bjørvika

Det største by­utviklings­grepet

Bjørvika er et av de største byutviklingsprosjektene i Norge noensinne. Visjonen er at Bjørvika skal fremstå som et uttrykk for moderne norsk bykultur gjennom byggekunst, teknologi og bærekraftig byutvikling. Vi har samlet informasjonen om Bjørvika-utviklingen for deg.

De østlige delene av Dronning Eufemias gate ble åpnet i begynnelsen av mai. Nå knyttes denne 700 meter lange avenyen sammen med gatesystemene mot øst. Torsdag 5. juni åpner Kong Håkon 5s gate og Nordenga bru for trafikk. Dermed begynner man å se konturen av hovedveisystemet i den nye bydelen.
Velkommen til åpning av Kong Håkon 5s gate og Åpen dag i Bjørvika lørdag den 24. mai fra klokken 12.00 - 16.00. Det blir et omfattende program med gratis aktiviteter for både barn og voksne både i Kong Håkon 5s, Dronning Eufemias gate, på Sukkerbiten og på Sørenga.
I dag et sant kaos av brakker og anleggs­maskiner – om få år er Bispevika en ny bydel med boliger, offentlig virksomhet og næring.
Den siste delen av Barcoderekken, felt B13 lengst mot øst, er nå under bygging. Bortsett fra noe næringsareal i nord mot Trelastgata, og en barnehage, vil området bli bebygget med i alt 227 boliger.
Munchmuseets plassering er nå endelig bestemt og bystyret har vedtatt bygging og finansiering av det nye biblioteket. Gunnar Leganger er direktør for Kulturbyggene i Bjørvika (KIB), etaten som ble etablert i 2010 for å være byggherre for de to store kulturbyggene.