Årvollskogen
Årvollskogen av Jensen&Skodvin og Dronninga landskap er et godt eksempel på boligfortettingsprosjekt av størrelse «large» i Groruddalen. Dette ble ferdigstilt i 2007 (Foto: Krogsveen).

Det skal gro mer i Groruddalen

Hva skal til for at det bygges flere boliger i Groruddalen? Det jaktes på gode forslag – nå også med stor konferanse om temaet boligproduksjon.

– Vi opplever et stort press i nedre del av Groruddalen, i Hovinbyen. Men vi jobber med hele dalen, og her er potensialet stort, det er plass til mange flere boliger. Groruddalen vil bli den viktigste byutviklingsarenaen i Oslo.

Enhetsleder Arne Bergsgard og sjefsarkitekt Gerrit Heinz Mosebach, begge i Avdeling for byutvikling i Plan- og bygningsetaten er ikke i tvil om Groruddalens betydning. Men hvordan skal denne uvanlige «dalen» bygges ut? Hvor skal boliger bygges og hvordan skal de utformes? Hvordan få boligutviklerne med på laget? For å finne gode svar inviterer de to – på vegne av Plan- og bygningsetaten – til årets Groruddalskonferanse 9. desember. Målgruppen er enkel, men ogsåstor og sammensatt: Alle som er opptatt av utviklingen i Groruddalen. Beboere, interesseorganisasjoner, boligutviklere, planleggere m.m.

– Dette er en fagkonferanse, men vi stiller ingen «fagkrav». Her kan alle komme, lære og bidra, sier Bergsgard og Mosebach. De byr på innledere fra inn- og utland innen temaet boligproduksjon.

Utenlandske eksempler

Blant annet skal tiltakene i Wilhelmsburg, en bydel i Hamburg, presenteres. Her er det gjennomført en stor hageutstilling. Som ikke bare viser vakre hager, men som benyttes som en katalysator for områdeutvikling, landskaps- og boligbygging. I tillegg er her laget en internasjonal boligutstilling med planer om flere tusen boliger. Som altså både skal vises fram og bli permanente boliger. En lignende satsing er gjort i Linköping i Sverige; «Vallastaden 2017 Bo- och Samhällsexpo» inneholder 1000 utstillingsboliger. 

– Vi vil gjerne vise at dette er en måte å gjøre ting på. Det er jo et interessant spørsmål om en boligutstilling kan være et virkemiddel også for oss. Man får vist fram det mest moderne innen boligproduksjon og samtidig stimulere byggebransjen, sier Mosebach. På konferansen 9. desember er de største boligutbyggerne fra Oslo invitert.

– Vi vil gjerne høre hva de selv kan bidra med og utfordre dem litt. Kommunen skal på sin side også reflektere over hvordan den kan bidra til økt boligproduksjon. Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi stimulere?  

Konferansen
«Groruddalen i utvikling»

Oslo kommune markerer innsatsen i Groruddalen med to arrangementer i desember. Konferansene går under fellesnavnet «Groruddalen i utvikling».

Konferansen «Ti år klokere. Avslutningskonferansen for Groruddalssatsingen 2007–2016»

Arrangør: Groruddalssatsingen
Tid: Torsdag 8. desember 2016
Sted: Quality hotell 33 på Økern
Pris: Deltakeravgift
Påmeldingsfrist: 16. november 2016
Meld deg på her

Konferansen «Boligbygging, small-medium-large»

Arrangør: Plan- og bygningsetaten
Tid: Fredag 9. desember 2016
Sted: Kuben yrkesarena på Økern
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 18. november 2016
Meld deg på her

Les mer om de ulike konferansene nederst i saken. 

Hovinbyen
Boligbygging i Hovinbyen som her fra Løren-området (Foto: Mapaid for Plan- og bygningsetaten).

Alle størrelser

Konferansen har fått navnet «Oslo i vekst – boligbygging i Groruddalen S-M-L», det skal altså tenkes både stort og middels og lite.

– Vi må tenke på god utnyttelse av arealene. Et annet viktig mål er å tilby ulike typer boliger som kan tiltale ulike beboergrupper. Vi vil bl.a. vise eksempler på små prosjekter og se på Husbankens rolle, sier byutvikler Bergsgard.

En «nyhet» skal lanseres på konferansen: Selvbygging i by. I Tyskland og Nederland er det de siste årene i økende grad tilrettelagt for at familier eller privatpersoner kan gå sammen om å bygge egne flerfamilieboliger i bystrøk. På fagspråk heter dette at sluttbrukerne også er bestillerne, og det innebærer blant annet at eiendomsutviklernes fortjeneste bortfaller, kvadratmeterprisen blir lavere og beboerne selv deltar i utformingen. 

To strategier

Uansett om prosjektene er små eller større, er det to ulike områder i Groruddalen boligfortetting vil komme: I de eksisterende boligområdene langs T-banelinjene i dalsidene og i «dalbunnen».

I dalsiden er Furuset et eksempel. Her er det plass til ca. 2000 nye boliger. Med dalbunnen mener vi områder der det i dag finnes en del industri,næringsbygg og tung trafikk. Disse områdene kan utnyttes mye bedre enn i dag, vi snakker om en transformering, men dette er helt avhengig av at biltrafikken reduseres og det tilrettelegges for god kollektivdekning – helst en ny T-banelinje slik den er vist i ny Kommuneplan. Et eksempel på et område i dalbunnen er Kjelsrud, altså området vest for IKEA. Vi må utnytte T-banens fordeler. Det vi vet, etter mange års erfaring, er at hvis det investeres i infrastruktur, ja, så kommer byutviklingen etter, sier enhetsleder Arne Bergsgard og sjefsarkitekt Gerrit Heinz Mosebach. 

Konferansen «Groruddalen i utvikling»

I desember markerer Oslo kommune innsatsen i Groruddalen med to arrangementer. Konferansene går under fellesnavnet «Groruddalen i utvikling».

Torsdag 8. desember avholder Groruddalssatsingen konferansen «Ti år klokere. Avslutningskonferansen for Groruddalssatsingen 2007–2016» på Quality Hotell 33 på Økern. Temaer vil blant annet være Groruddalssatsingen som byutviklingsprosjekt, om lokalsamfunnsutvikling og områdeløft, om folkehelsearbeid, om deltakelse og integrering og aktive innbyggere og frivillighetens rolle. Til slutt skal den se på hva som kan tas med videre i den «nye» satsingen. Konferansen er spesielt rettet mot statlige og kommunale aktører og deres lokale samarbeidspartnere, men også åpen for andre interesserte så langt det er plass. Meld deg på her

Fredag 9. desember arrangerer Plan- og bygningsetaten konferansen «Boligbygging, small-medium-large» på Kuben yrkesarena på Økern. Dette arrangementet skal handle om boligproduksjon. Fokus vil være på boligbygging i ulik skala. Konferansen skal se på boligeksempler fra både utlandet og Groruddalen. Temaer vil blant annet være boligpolitikk, boligkvalitet og virkemidler. Den ser på boligproduksjon fra flere ulike sider og har invitert innledere fra både politisk og faglig ledelse i Oslo kommune, en stemme fra Groruddalen, utenlandske aktører, praktiserende arkitekter, akademikere, Husbanken og ikke minst noen av de største boligprodusentene i Oslo. Meld deg på her