– Vi skal sørge for at gjennomføringen skjer i henhold til kommunens styrings- og bestillingsdokumenter og innenfor vedtatte kostnadsrammer, kvalitet og tidsplan. Prosjektledelsen blir ivaretatt av innleide konsulenter, sier Leganger.

Nytt Deichmanske hovedbibliotek kommer i felt A8, som er kvartalet mellom den nye Dronning Eufemiasgate og Operagaten, dvs. med hhv. Thon Hotell og Operaen som nærmeste naboer mot nord og sør.

For biblioteket er det så langt gjennomført internasjonal plan- og designkonkurranse. Der vant prosjektet «Diagonale» av norske Lund Hagem og Atelier Oslo i 2009. Videre er regulering og forprosjektering ferdig og klarsignal fra bystyret gitt. Samlet kostnad for bygget er anslått til 2,597 mrd.

– Vi jobber nå med detaljprosjektering, anbud og kontrahering. Byggefasen er beregnet til 2014–2016, sier Leganger.

Han legger ikke skjul på at grunnforholdene i Bjørvika er en stor utfordring bygningsteknisk, men det er tatt høyde for dette i kostnadsberegningen. Han regner derfor ikke med at vanskelige grunnforhold skal forsinke eller fordyre prosjektet.

Biblioteksbygget vil bli 30–35,5 m høyt og få fem etasjer pluss kjeller. Bruksarealet vil bli på 23 500 kvadratmeter. Hovedadkomst for publikum blir fra vest, men det blir også innganger mot nord og sørøst.

Innflytting og innkjøring av bygget og de tekniske anleggene skal etter planen skje i 2016, med åpning for publikum i 2016/2017. Det er beregnet to millioner besøkende hvert år.

Byggefasen er beregnet å foregå i årene 2015–2018. Deretter er det innflytting og innkjøring av bygget og de tekniske anleggene, før museet kan åpne for publikum i 2019.
Gunnar Leganger