– Da er vi i gang, smilte prosjektleder Eili Vigestad Berge fra scenen. – Det er sikkert like mange tanker om hva et «byøkologisk innovasjonssenter» kan være som det er mennesker i salen. Jeg tror ikke det er ett opplagt svar, men jeg tror at vi sammen kan finne en retning for senteret her i dag. 

Deltagerne var fra helt ulike miljøer og i alle aldere: Unge, eldre, arkitekter og byplanleggere, organisasjoner og næring. Verkstedet startet med en felles innledning, før deltagerne gikk sammen i grupper for å gi sine innspill til kommunen.  

– Det dere gir oss innspill på i dag vil ha en direkte påvirkning på hva senteret skal være, forsikret Berge. – Etter i dag går vi gjennom innspillene, og så jobber vi frem en rapport som skal være beslutningsgrunnlag for hva senteret skal være. 

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, forklarte hvorfor hun mener byøkologi er viktig for Oslo: 

– Dette handler om det grønne skiftet, og hvordan samspillet mellom mennesker og natur skjer i byen. Vi trenger innovasjon for å finne nye løsninger for hvordan vi kan gjennomføre klimakutt, både i stort og lite format. Det kan være fra de helt store transportløsningene som det offentlige må ta ansvar for, til nye, grønne forretningsmodeller og forbilder til inspirasjon. Senteret kan bidra til å dele kunnskap og skape engasjement. Derfor er vi opptatt av en åpen prosess som involverer mange når vi skal skape senteret. 

Slik forklarer Marcussen byøkologisk innovasjonssenter til Dagsavisen 7. september.  

– Hvis senteret kan være fødselshjelper for flere konkrete prosjekter og være en hurtigfil for transformasjon blir jeg fornøyd.
Anne-Rita Andal, Ormsundveien økogrend