SISTE BRIKKE: Den siste av 360 moduler lirkes på plass, og dermed er den avanserte bymodellen i resepsjonen til Plan- og bygningsetaten i Vahlsgt 1 komplett. Er du interessert i byen din, er det verdt å ta en tur for å se. Modellen gir deg en følelse av bystruktur du knapt kan få på annen måte.

Bymodellen: Brikkene faller på plass

Mario Gil Sanchez legger forsiktig siste modul på plass – endelig! Og dermed kan Oslo smykke seg med det som trolig er en av Europas største bymodeller.

Du kan selv beskue vidunderet i resepsjonen til Plan- og bygningsetaten i Vahlsgt 1. Modellen er 5 x 7 m, målestokken er 1:1000 og den er satt sammen av 360 moduler i ca. A3 størrelse.

Hvert eneste hus har fått formen det har i virkeligheten. Byens terrengformasjoner er også naturtro gjengitt. Til og med planlagte bygg – som Munchmuseet og nye Deichman hovedbibliotek – er med.

Og det beste av alt – dette er ikke levert fra Silicon Valley eller noe sånt, modellen er designet og bygget av etaten selv, fra a til å. Det synlige sluttresultatet er printet på en hypermoderne 3D-printer som Plan- og temakartenheten selv har installert og opererer på bakrommet innenfor modellen.

– Printeren spytter ut et lag av fint pulver,  med lim og farge. Og så videre lag på lag. Hver modul har 3-1100 lag, forklarer Moen. Deretter blåses modellen ren for overflødig støv med trykkluft, før den vokses og festes til en sinnrik ramme av treverk og MDF-plater, som forsyne meg etatens egne «håndverkere» også har designet og laget.

– Vi har printet siden januar 2014, for å få de 360 modulene klare, men modellen er et resultat av en lang prosess, sier Moen.

Da etaten flytta til Vahlsgt i 2004, ble det bestemt at det skulle på plass en bymodell i resepsjonen. Oppgaven ble satt ut til et eksternt firma, og modellen kom. Men vedlikehold og nye bygg var veldig tungvint å få på plass. Dessuten ble all kompetanse liggende i firmaet, som etterhvert attpåtil gikk konkurs. Det var på tide å tenke helt nytt, og dette arbeidet tok man fatt på i 2009.

Modellen gir først og fremst en følelse av byens form og struktur. Den forteller noe.
Enhetsleder Stein Moen
Enhetsleder Stein Moe har vært drivkraften for bymodellen. Konstruksjonen er sinnrik, og er laget av Plan- og bygningsetatens egne medarbeidere.

Nøkkelen til suksess er å klare å kombinere kartdata fra ulike kilder, blant annet bakkepunkt fra laser, linjer av hus, fargeflater fra reguleringsbasen og så lage 3D-inputen som en 3D-printer er avhengig av. Dette er komplisert, men nå blir kompetansen liggende i Plan- og bygningsetaten. I dag sitter etaten på en unik kunnskap om 3D og modellbygging, noe Moen er synlig stolt av og fornøyd med.

– Neste oppdrag er Edinburgh eller noe sånt?

Moen drar på smilebåndet. – Vi har faktisk allerede fått eksterne forespørsler om modeller basert på vår teknologi og kompetanse, svarer han, – men foreløpig holder vi dette internt, og vi har det siste året laget modeller til andre prosjekter i kommunen.

– Hvilken nytte har en sånn modell?

– Ved siden av å korte ventetida for de som har et ærend eller skal på møte hos oss, gir modellen først og fremst en følelse av byens form og struktur. Den forteller noe. Og når vi tar inn planlagte bygg, som vi har gitt en egen fargekode, sier den også noe om framtidig byutvikling.

– Og disse seks prosjektorene som henger i taket over modellen, hva er de til?

– Det er kremen på hele kaka, svarer en entusiastisk Moen. – De skal etterhvert projisere ulike temakart på modellen, som kulturminner, biologisk mangfold, byutvikling, planer etc. Egentlig kan alt som er mulig å vise på et kart legges oppå modellen, sier han.

Så neste gang du er på besøk i Plan- og bygningsetaten, unn deg noen minutter foran modellen, og lær din by bedre å kjenne!

Nederst i denne saken kan du se en bildeserie som viser hvordan modellen er laget. Plan- og bygningsetaten har også laget en video om prosessen med bymodellen, som du kan se her.

INDRE BY: Bymodellen har med hele indre by. I nord stopper den ved Ullevål, i sør ved Ekerbergparken, i vest ved Vigerlandsparken og i øst ved Alnabru. På bildet over ser vi sørvestover, ned Alnadalen. Oslo sør og øyene er printet på folie og lagt på gulvet foran modellen.