Vil du se Oslos kystlinje i året 1685? Hva med fjelldybden under Oslo? Eller hvordan overflatevannet renner i hovedstaden?

Det som er en resepsjon, er blitt et lite læringssenter. Eller kanskje et opplevelsessenter.

– Vi tenker jo at dette kan være noe for VisitOslo. Et sted å komme til. At det kan være en attraksjon, et sted for læring og opplevelser, smiler Stein Moen, leder for Plan- og temakartenheten i Plan- og bygningsetaten.

Og det er her, i resepsjonen på egen arbeidsplass, Moen viser oss stoltheten. Nord-Europas største 3D-printede modell, 5 x 7 meter stor. Satt sammen av 360 like store moduler i A3-format, tilpasset med millimeterpresisjon. Et Oslo i miniatyr, en aldeles nøyaktig modell av hovedstaden i målestokk 1:1000.

Løpende oppdatering

De som har besøkt Plan- og bygningsetaten i Vahls gate (rett på østsiden av Akerselva) de siste par årene, har trolig sett den skråstilte modellen i resepsjonen. Men det de kanskje ikke har lagt merke til, er at den hele tiden har endret seg – hvert år blir 40 av modulene oppdatert i tråd med fysiske endringer i bygningsmassen i selve byen. Og det besøkende helt sikkert ikke har opplevd, er muligheten til å «styre» modellen – for det blir virkelighet først i disse dager:

Et stort kontrollpanel, eller det vi også kan kalle touch screen, styrer seks prosjektorer i taket som lyssetter modellen i tråd med dine egne ønsker, valgt fra en innholdsrik meny. Vil du se hvor Oslos eldste bygninger ligger? Vær så god. Vil du se den fremtidige bebyggelsen i Bjørvika? Vær så god. Og så videre: Kystlinjen i 1685, veier, dreneringslinjer, grøntområder – for å nevne noe. Skjermen viser mulige steder og tilhørende fortellinger, og stedene markeres så med lys og mønstre på modellen. Temalisten vil bli enda lengre i årene som kommer; Plan- og bygningsetatens kart og databanker blir stadig mer innholdsrike.