Rune Clausen jobber i Enhet for indre by og vest. Byplanleggeren har selv skrevet, tatt bildene og designet brosjyren. Som vi aner er han et godt stykke over middels engasjert i trær.

– Bytrær er en urban kvalitet, åpner Clausen. – Oslo er kanskje ikke alleenes hovedstad, men likevel er Oslo veldig grønn, noe de mange bytrærne bidrar til. Vi har mange trær som er fantastiske individer. Se på «Muncheika» i Gråbrødreveien på Montebello, det er en 600 år gammel levende skulptur. Eller de to kjempepoplene med integrerte benker hvor du har utsikt til fjorden ved Kronprinsesse Märthas plass. Det finnes mange gamle, store trær som står tilsynelatende planløst rundt om i indre by, som jeg mener er svært verdifulle for byens karakter.

– Jeg tror det er viktig å synliggjøre eksisterende kvaliteter vi omgir oss med. Man tar jo gjerne ting for gitt, sier han.

Brosyren på 40 sider er et synlig resultat av flere års arbeid med trærnes plass i byen og i lovverket. I 2008 kom det en politisk bestilling fra Rådhuset til Plan- og bygningsetaten, med bakgrunn i et initiativ fra Naturvernforbundet og Oslo Byes Vel. – Oppdraget var bedre beskyttelse av trær i plan- og byggesaker, sier Clausen.