– Dette er et historisk løft. Vi vil løfte Oslo opp blant de ledende sykkelbyene i verden. Så ja, vi har voldsomme ambisjoner!

Rune Gjøs, direktør for sykkelprosjektet i Oslo, er både entusiastisk og optimistisk. Og han har noe å vise fram. I disse dager sendes «Plan for sykkelveinettet i Oslo» (pdf) ut på høring til statlige og kommunale etater, til bydeler, organisasjoner og flere hundre privatpersoner, engasjementet rundt sykkelen er nemlig svært stort.

Dessuten handler det nå om store tall. Nærmere bestemt 4,3 milliarder kroner – i første omgang. Det betyr de ti første årene, det som omfatter «bygging av første fase nett» fram til 2025. Deretter blir det enda større penger: Grovestimert kostnad for full utbygging av sykkelnettet i Oslo er 13,3 milliarder.

Sykkelutbygging innenfor Ring 3
Det skal altså satses på sykkelen som framkomstmiddel i Oslo. Og den nye planen, forankret i byens vedtatte sykkelstrategi, inneholder en rekke konkrete tiltak og navngitte gater/steder for utbygging. Det foreslås et sammenhengende tett nett som koples til mange arbeidsplasser og boliger slik at tilgjengeligheten skal bli god for flest mulig. Ønsket er å få til direkte ruter mellom bydeler, arbeid, bolig og handel.

Kartet over de planlagte sykkelutbyggingene viser aktivitet over hele Oslo. Men det vil være de sentrale delene som berøres mest.

– Endringene vil særlig skje innenfor Ring 3. Vi klarer ikke å gjøre alt, så vi vil særlig satse der behovet er størst og menneskene flest. Dermed vil det bli et skifte fra dagens situasjon, altså at sykkelutbyggingen har foregått mye i ytre by og lite innenfor Ring 3. Noe av det første vil være å etablere høykvalitets sykkelparkeringer, særlig ved Oslo S, men også på andre knutepunkter som Bryn og Tøyen. Dette blir anlegg på et helt nytt nivå, sier Rune Gjøs.

Han forteller muntert at Oslo nå «rapper hemningsløst fra de beste»:

– Nesten alt det geniale er funnet opp, så vår oppgave er å plukke det beste og tilpasse det på en god måte. Og vi snakker ikke bare om veier og sykkelfelt; dette handler om utforming av kryss, om sykkelpleiere som skal bistå syklistene, om pumper og støttefunksjoner og el-sykler til eldre. Vi får kolossal respons når vi foreslår slike enkle tiltak, så dette vil det bli mye av, sier Rune Gjøs.

 

– Dette er et historisk løft. Vi vil løfte Oslo opp blant de ledende sykkelbyene i verden. Så ja, vi har voldsomme ambisjoner!
Rune Gjøs