Eneboligen er innpasset i rekken av hus langs Gustav Vigelands vei, i hagen til en eksisterende bolig. Den nye bygningskroppen ligger med samme avstand til vei og har tilsvarende størrelse som den øvrige, eldre bebyggelsen. Husrekkens hagebelte ut mot veien, typisk for området, er opprettholdt.

På den opprinnelige flate tomten er det etablert nivåforskjeller ved hjelp av skrånende betongstøttemurer med ulike åpninger og høyder. Dette gir skjermede og varierte uteoppholdsarealer som har særlig gode solforhold mot øst og vest. Adkomst og inngangssone, utformet som en senket forplass, gir rom for ballek og gjesteparkering. I forlengelsen av forplassen er terrenget hevet med et skrånende bed og en bratt trapp som leder opp til en terrasse.

Utformingen av terrenget gir mulighet for en bolig i tre etasjer. Terrengbehandlingen, fasader, volumer og interiører er løst i sammenheng og nivåene gir god kontakt mellom hus og hage. Et variert lysinnslipp fra lange, smale og kvadratiske åpninger i tak, etasjeskille og vegger gir både direkte og indirekte dagslys. Stue og kjøkken i 1. etasje har åpne, gjennomlyste arealer. Trappeløpets lange åpning fungerer også som en lysspalte. Underetasjen i betong har et utvidet bruksareal som ligger delvis under uterommene.

Materialer og volum reflekterer områdets arkitektur fra etterkrigstiden ved bruk av smalt, stående panel, en enkel hovedform og knapp detaljering. Både ute og inne er rommene varierte og lett møblerbare. Bygningen har en funksjonell, energieffektiv planløsning.