Hage for demente

Tone Lindheim har sittet i sjefsstolen for Naturhistorisk museum (NHM) i et drøyt år, hun er utdannet landskapsarkitekt og er også professor i landskapsarkitektur. Museet har til sammen 150 ansatte fordelt på stillinger som professorer, forskere, universitetslektorer, formidlere, teknisk fagpersonell og – ikke minst – gartnere. En av disse er sesongarbeider Gerd Gulbrandsen, som vi finner i full sving med spade i et bed i Oldemors hage. 

– Det er mye helse i å grave i jorden, bli skitten og svett og få lov til å jobbe i så vakre og kontemplative omgivelser. Det blir mye luking av bed, kniping av visne blader og blomster, raking, slåing, deling av planter og nedklipping av stauder. Hagearbeid tar ingenting fra deg, det gir energi, slår hun fast. 2016 er hennes første sesong, men hun har ingen planer om å la den bli den siste. 

– Her er i Oldemors hage er det bare tradisjonelle norske stauder som gjelder. Hagen er spesielt tilrettelagt for demente, og det er utrolig fint å se hvordan de lyser opp når de kjenner igjen planter, blomster og dufter. Hagen er inngjerdet, en gangvei går i sirkel mellom bedene og er tilrettelagt for rullestol, sier Gulbrandsen, som synes møter med mennesker som besøker hagen hører med til høydepunktene i hverdagen.

200 års historie

Botanisk hage ble anlagt ved Tøyen hovedgård i 1814 og feiret 200 års jubileum for to år siden. Siden 1814 er hagen utvidet mot nord, stilen endret og formålet gradvis forandret. Direktør Tone Lindheim opplyser at hagen helt fra starten tilhørte universitetet, og plantesamlingene skulle brukes til forskning, undervisning og utvikling.

– Tidligere var det mer dyrking av nyttevekster og urter til bruk i farmasi og medisin. Så ble det bevegelse mot mer og mer hagekunst og sårbare naturplanter. Vi har fått mer fokus på biologisk mangfold og det som er særegent for et skandinavisk vegetasjonsbilde. I tillegg har vi store samlinger av planter fra hele verden, og flere store prosjekter vil gjøre NHM og Botanisk hage enda mer spennende i fremtiden, påpeker hun. 

Et viktig prosjekt er rehabilitering av Brøggers hus, det tidligere Geologisk museum. Museet er nå tømt og stengt for publikum, og skal gjenåpne i 2020–21 som utstillingshus. Et helt nytt klimahus er også under planlegging og en kombinert arkitekt/utstillingsdesigner-konkurranse skal utlyses. Håpet er at klimahuset kan stå klart innen 2–3 år.