BOLIGDEBATT: Disse skal debattere på boligdebatten torsdag 29. september. Øverst fra venstre: Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj (Foto: Hans Ferdrik Asbjørnsen), sjeføkonom/adm.dir i Samfunnsøkonomisk analyse, Roger Bjørnstad (Foto: Samfunnsøkonomisk analyse), byforsker og direktør i Spacespace i Stockholm, Alexander Ståhle (Foto: privat). Nederst fra venstre: Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven) og etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Ellen S. de Vibe (Foto: Terje Heiestad).

– Boligdebatten er for snever!

Boligbygging og boligpriser i Oslo er et hett tema – diskusjonen er heftig. Men tenker vi for tradisjonelt? Nå kommer oppfordringen – og anledningen – til å tenke nytt og annerledes. Det blir boligdebatt på Oslo Urban Arena torsdag 29. september.

Oslo vokser i rekordfart. Folk trenger et sted å bo. Storbyutvikling er viktig, og et håndfast uttrykk for dette er Oslo Urban Arena 28.–29. september, en konferanse som samler hele 1000 deltagere. Et viktig innslag der blir paneldebatten «Nye løsninger – flere boliger!».

– Byen vår fortjener en boligdebatt som ikke bare skraper i overflaten. Vi har hatt en tung boligdiskusjon i lang tid, men vi mener at den så langt ikke har dekket hele bildet, sier Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør i Avdeling for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten. Han har sammen med Morten Wasstøl, avdelingsdirektør i Avdeling for byutvikling, ansvar for å arrangere boligdebatten torsdag 29. september.

– Debatten om hvordan det skal bygges i Oslo har så langt vært dominert av de store boligutviklerne. De har fremmet sitt syn på problemene; de ønsker raskere saksgang, høyere utnyttelsesgrad og økt inntjening. De har også spurt etter insentiver fra politisk hold. Vi ønsker at panelet utfordrer og angriper dette på en ny måte, at de ser om det finnes nye, flere og andre løsninger, sier Vaa Bermann.

De som skal debattere, er Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling, Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS (landets største boligprodusent), Ellen S. de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten, Alexander Ståhle, byforsker og direktør i Spacespace i Stockholm, og Roger Bjørnstad, sjeføkonom/adm.dir. i Samfunnsøkonomisk analyse.

– Paradokset i dag er jo at boligbehovet er stort, samtidig som det er lite bygging. Det har vært mye oppmerksomhet rundt hushøyder og saksbehandling, mens vi ønsker å løfte debatten opp og gi den et samfunnsøkonomisk perspektiv – der tidshorisonten er lengre enn fire år. Paneldeltakerne har ulik fagbakgrunn, det er viktig. Vi har utfordret dem til å si noe de ikke har sagt før, selv om det nok kan bli tøft, smiler Morten Wasstøl.

Oslo Urban Arena

Når: 28.–29. september
Hvor: Folketeatret i Oslo
Hvem: Ledende urbanister fra hele verden deler sin kunnskap og sine ideeer om fremtidens byer.

Program for konferansen

Boligdebatt 29. september

«Nye løsninger – flere boliger!»

Når: Kl. 13.00–13:50
Hvor: Storsalen i Folketeatret

Debattanter:

  • Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling
  • Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS
  • Ellen S. de Vibe, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten
  • Alexander Ståhle, direktør i Spacespace
  • Roger Bjørnstad, sjeføkonom og adm.dir. i Samfunnsøkonomisk analyse

Møteleder er Bård Bjerkholt, kommentator i Dagens Næringsliv

Påmelding til konferansen er påkrevd, men debatten er gratis og åpen for alle. Den blir også streamet på Oslo Urban Arenas nettside

Andreas Vaa Bermann og Morten Wasstøl
DEBATTARRANGØRER: Direktør i Avdeling for områdeutvikling, Andreas Vaa Bermann og direktør i Avdeling for byutvikling, Morten Wasstøl (Foto: Rolf Sandnes).

Verken Vaa Bermann eller Wasstøl skal sitte i panelet, men de bidrar gjerne med stikkord og innspill:

Er det tilgangen til tomter som er for liten? Kan bruk av ekspropriasjon være en idé? Bør lavt utnyttede næringsområder bli boligstrøk? Og hva med boligutviklerne selv; har de en organisasjon som er optimal? Er de godt nok rigget for å takle utfordringene? Kanskje kan man spørre hvorfor de store aktørene ikke kan bygge flere enn 200 boliger i hvert prosjekt samtidig? Kan man kanskje planlegge to prosjekter samtidig – og dermed bli mindre sårbar for saksbehandlingstiden? De største utviklerne har flere prosjekter på gang, i ulike faser. Så når man har tre prosjekter; hvorfor ikke syv? Markedet kontrolleres i stor grad av utviklerne – men har vi for få aktører? Og hva med bankenes rolle, hvilket ansvar har de for god framdrift i boligbyggingen? Er man åpen for at utsalgsprisene kan falle om det bygges flere boliger per år?

Vaa Bermann og Wasstøl ser også gjerne at det blir en debatt om kommunens rolle, altså at den kan være noe mer enn en saksbehandler.

– Kan kommunen selv være en boligutvikler? Byrådserklæringen inneholder formuleringer om en aktiv rolle på boligsektoren, kan dette omfatte også bygging av ordinære boliger? I dag bygger kommunen sosialboliger, altså i tillegg til sykehjem, skoler, etc. Kanskje kan kommunen også ta ansvar for å levere gode, rimelige boliger, det har skjedd tidligere og skjer i dag i mange andre byer i Europa. Erfaringer fra de siste 100 årene viser at det i perioder har vært satset på andre modeller enn kun privat utvikling, sier Morten Wasstøl.

Samtidig som de ønsker en bred debatt om hvordan Oslo bedre kan dekke folks boligbehov, vil de også understreke at det ikke bare handler om flest mulig boliger på kortest mulig tid:

– Vi må heller ikke bygge morgendagens slum fordi vi vil bygge mye i dag. Erfaringer fra andre byer, bl.a. i Sverige, viser at store og raske boligprosjekter kan bli belastede områder. Vi er heldigvis ikke der i dag i Oslo, men vi ser en risiko for at det som bygges i dag, gir dårligere boliger og byområder enn det vi ønsker oss, sier Andreas Vaa Bermann.

– Byen vår fortjener en boligdebatt som ikke bare skraper i overflaten. Vi har hatt en tung boligdiskusjon i lang tid, men vi mener at den så langt ikke har dekket hele bildet.
Andreas Vaa Bermann, direktør i Avdeling for områdeutvikling