Etatsdirektør Ellen S. de Vibe
Etatsdirektør Ellen S. de Vibe kommer med motsvar til Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Boligbygging: – Per, volumer høyere enn på 10 år

Etatsdirektør Ellen S. de Vibe har svart på Per Jægers uttalelser om at Plan- og bygningsetaten må få opp farten og tenke mer volum.

Av etatsdirektør Ellen S. de Vibe, Plan- og bygningsetaten

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, uttalte i forrige uke til medier, deriblant Byggeindustrien, at «Plan- og bygningsetaten må få opp farten og tenke mer volum og mindre på smådetaljer i enkeltplaner». Jægers uttalelse kommer etter et år hvor Oslo er det fylket hvor det ble solgt flest nye boliger, og rekordmange boligplaner ble vedtatt. Det er et tegn på at det tenkes volum i Oslo!

I planene som bystyret vedtok i 2016 ligger det an til ca. 15 500 boliger. I 2015 var det ca. 5600 boliger, altså en tredobling av regulerte boliger på ett år. Gjennomsnittlig har Oslo bystyre vedtatt ca. 3900 boenheter per år de siste ni foregående årene. I fjor sendte vi til politisk behandling sju store «egne planer», det vil si områdereguleringer, områdeplaner, veiledende planer for offentlige rom og planprogram.

Oslos boligtall for 2016 er de beste resultatene på ti år. Det ble gitt rammetillatelser for opp mot 4600 boligenheter i fjor, mot 3900 i 2015. Våre tall viser også at det ble igangsatt bygging av 4939 boligenheter i 2016, mot 3256 i 2015. Utbyggerne ferdigstilte et vesentlig lavere antall, nemlig 2700 boligenheter.

Neste halvår regner vi også med å kunne sende over planer til bystyret som vil gi ca. 3100 boligenheter.

Store utbyggingsområder er under planlegging. På Ensjø planlegges inntil 7000 boliger. Her venter vi på utbyggernes gjennomføring. Områderegulering for Furuset vil gi 1600 nye boliger, og Gjersrud–Stensrud planlegges med 10 000 boliger. Videre skal planene for Fjordbyen, Nydalen, Storo, Økern, hele Hovinbyen og Grorud gi plass til mange tusen boliger.     

Plan- og bygningsetaten har fokus på å få klargjort boligplaner som skaper boliger til den forventede boligveksten i Oslo. Vi er også opptatt av at de nye boligplanene skal ha kvaliteter, slik at vi får en varig by som fremtidige generasjoner kan trives i. Samtidig ser vi at vi må bygge høyere for å få plass til alle.

Det å skaffe nok boliger for å imøtekomme den forventede befolkningsveksten i Oslo er et «samarbeidsprosjekt». Oslo kommune og Plan- og bygningsetaten er opptatt av et godt samarbeid med boligprodusentene og de største utbyggerne. Vi mener blant annet at utbyggerne kan hjelpe boligkjøperne ved å sette i gang flere ferdigregulerte prosjekter raskere! Over 15 000 boenheter er ferdigregulert allerede.

(Kronikken er også publisert på bygg.no)

Boligtall for 2016

Under finner du boligtall for 2016. Tallene er hentet fra vedtak i plan- og byggesaker. På grunn av endringer som skjer i boligprosjektene, og eventuelle etterregistreringer, vil tallene kunne endres på måneds- og årsbasis.
 

2016 – antall nye boligenheter

Januar -
april

Mai -
august

September -
desember
Totalt

Vedtatt regulerte boligenheter

380 1 545 13 636 15 481

 

Regulerte boligenheter: Antall regulerte boligenheter som er vedtatt og godkjent i bystyret. 

 

2016 – antall nye boligenheter

Januar -
april

Mai -
august

September -
desember

Totalt

Godkjente boligenheter

1 383

1 710

1 516

4 610

Igangsatte boligenheter

1 499

1 868

1 572

4 939

Boligenheter tatt i bruk

908

910

962

2 780

På grunn av endringer som skjer i boligprosjektene, og eventuelle etterregistreringer, vil tallene kunne endres både på måneds- og årsbasis.

Godkjente boligenheter: Dette er antallet boligenheter som Plan- og bygningsetaten har gitt tillatelse til å bygge. Tallene omfatter alle boliger som har fått rammetillatelse.

Igangsatte boligenheter: Dette er antallet tillatelser til å sette i gang byggingen av boligene. Plan- og bygningsetaten vet ikke hvorvidt byggearbeidene faktisk er igangsatt.

Boligenheter tatt i bruk: Dette er antall boligenheter vi har gitt tillatelse til å ta i bruk.