Bispevika

I den overordnede planen for Bjørvika fra 2003 er områdene i Bispevika mot Middelalderparken og Gamlebyen satt av til boligbygging.

Plan- og bygningsetaten har i høst hatt ute til høring planforslag med detaljregulering for dette området. Planforslagene deler området i to utbyggingsområder, Bispevika Nord og Bispevika Syd (se kart). I tillegg har planforslag for Kongsbakken, en av de sju allmenningene i den overordnede planen for Bjørvika, ligget ute. De to utbyggingsdelene blir adskilt av Bispekilen, en kanal som går rett øst-vest fra fjorden inn mot vannspeilet i Middelalderparken. Områdene skal forbindes med to gangbroer og en gate i øst mot vannspeilet, og bebygges med hhv 84.400 og 72.900 m2.

I Bispevika Nord er omlag to tredeler regulert til boliger, som gir rundt 650 leiligheter. I Bispevika Syd vil boliger utgjøre 86 prosent av arealet, med cirka 780 boliger.

Byggehøydene blir på mellom fem og sju etasjer.

Havnepromenaden vil gå langs sjøfronten i begge områdene, og bylivet skal sikres gjennom boligene, forretninger, offentlig og privat tjenesteyting og kontorer. I Bispevika Nord er det planlagt et forsamlingslokale og et energi- og fjernvarmeanlegg, og i Syd en barnehage.

Planforslagene for Bispevika Nord og Bispevika Syd  blir behandlet parallelt, og ivaretar samlet sett gjeldende krav til boligandel.