Nyttige tilbakemeldinger

Jørgen Stenseng er senioringeniør i Plan- og bygningsetaten og har jobbet mye med å gjøre tekstene mer forståelig for brukerne.

– Det er både morsomt og veldig nyttig å høre brukernes tilbakemeldinger på tekstene våre. Innspillene de kommer med, tar vi med oss videre i arbeidet med tekstene, sier Jørgen.

Også prosjektleder Marianne Bugge Nordberg er fornøyd. – Tilbakemeldingene vi får under brukerstestingen, er gode, og kundesenteret vårt rapporterer om færre unødvendige henvendelser. Det er tydelig at klarspråkarbeidet bidrar til at vi er enklere å forstå og tydeligere i vår kommunikasjon med brukerne, sier Marianne.

Dette sa brukerne om de nye brevene:

«Brevene er vennligere enn før, samtidig fremstår etaten som profesjonell.»
«Jeg får en følelse av at de ønsker å hjelpe.»
«Nå får jeg svar på det jeg lurer på.»
«Brevene er bedre strukturert og lettere å lese.»
«Teksten er mye, mye bedre. Teksten er forståelig første gang du leser den.»
«Det er behagelig at alle lovhenvisningene er plassert i et eget avsnitt.»
«Dette er en langt mer smakelig tone fra etaten.»

Dette er noen av brukernes tilbakemeldinger på de gamle tekstene:

«Forferdelig vanskelig og kronglete språk. Jeg er utrolig glad for at dere ønsker å gjøre noe med dette.»
«Språket uttrykker maktbruk. Plan- og bygningsetaten fremstår som en stivbeint og streng etat, en etat med dårlig selvbilde.»
«Varsel om pålegg? Jeg tenker ikke på annet enn ost og syltetøy.»
«Det er meg revnende likegyldig når bystyret vedtok å delegere myndighet til Plan- og bygningsetaten.»
«Det er en person som skriver dette. Likevel får man inntrykk av at det er en maskin.»
«Man kan ha fått hjerteinfarkt før informasjonen om tilgivelse kommer.»
«Her må de ha mistet ordene ned på gulvet og forsøkt å plukke dem opp igjen.»
«Du må være på innsiden for å skjønne dette.»

 

 

– Det er tydelig at klarspråkarbeidet bidrar til at vi er enklere å forstå og tydeligere i vår kommunikasjon med brukerne.
Marianne Bugge Nordberg, prosjektleder