Arkitektene Kari Nissen Brodtkorb og Kristin Jarmund hedres for sine gjennomførte og kunstnerisk følsomme bygg, og for en iherdig innsats for den humane arkitekturens plass i samfunnsutviklingen. Foto: Laila Meyrick/Velour.no

Anders Jahres Kulturpris til Brodtkorb og Jarmund

Anders Jahres Humanitære Stiftelse har vedtatt å tildele arkitektene Kari Nissen Brodtkorb og Kristin Jarmund Anders Jahres Kulturpris i 2014.

Årets to hovedprisvinnere mottar hver kr 500 000 som vil bli overrakt ved en høytidelighet i Universitetets Aula 4. september - og er den største æresbelønning for kulturell innsats i Norge.

Prisvinnerne hedres for sine gjennomførte og kunstnerisk følsomme bygg, og for en iherdig innsats for den humane arkitekturens plass i samfunnsutviklingen (se eksempler på noe av det de har skapt i Oslo i bildekarusellen nederst).

Prisene på til sammen 1,2 millioner kroner vil bli overrakt ved en høytidelighet i Universitetets Aula 4. september - og er den største æresbelønning for kulturell innsats i Norge. Årets to hovedprisvinnere mottar hver kr 500 000.

Prisutvalget består av Åse Kleveland (leder), Bentein Baardson, Svein Olav Hoff, Kjetil Trædal Thorsen og Svein Aaser.

I samråd med prisutvalget vil de også utpeke årets vinnere av Anders Jahres pris for yngre kunstnere. Disse prisene er på til sammen 200 000, og vinnerne vil bli offentliggjort senere.

Om årets prisvinnere

Kari Nissen Brodtkorb (72) er særlig kjent for sine mange og nyskapende boligprosjekter. Over en årrekke har de satt standard for hva som er mulig, både innenfor bygningsindustriens teknologiske standard, og økonomiens stramme rammer. Hun har vært konsekvent i sitt engasjement for krav om en god bostandard. Hennes bygg utmerker seg ved en helhetlig form og bevisste materialvalg. Nissen Brodtkorbs evne til å lese et sted, en situasjon eller en gitt forutsetning, gir hennes arkitektur en tydelighet som er både lesbar og forståelig.  Hun fortolker modernismen slik den opprinnelig fremsto: arkitektur som et verktøy for å fremme menneskers livsvilkår og livskvalitet.
Blant hennes mest kjente byggverk er bolig- og -næringskomplekset Stranden på Aker Brygge i Oslo (1990) for hvilket hun mottok Houens fonds diplom. Andre sentrale verk av Kari Nissen Brodtkorb er Lysaker Brygge, Centralhuset Gøteborg, Sørenga og Bystranda Terrasse i Kristiansand.

Kristin Jarmunds (59) arbeider har høstet stor internasjonal oppmerksomhet. Dette ble manifestert ved hennes utnevnelse som æresmedlem i det amerikanske arkitektlauget (AIA) i 2013.

Hun skaper en helhetlig arkitektur gjennom sin originale bruk av volumer og sine meget bevisste material og fargevalg. Byggene fremstår som både funksjonelle og poetiske på samme tid. Den menneskelige hverdagen tilføres nye verdier og opplevelser i hennes byggverk. De har i særlig grad bidratt til å løfte kvaliteten på skoler og utdanningssteder. Dette kommer spesielt til uttrykk i bygg som Westerdals School of Communication eller Råholt og Gjerdrum ungdomskoler.  Nydalen T-banestasjon har løftet opplevelsen til reisende og det norske ambassadebygget i Kathmandu har forsterket forbindelsen mellom Norge og Nepal. På denne måten blir hennes arkitektur viktig i den samfunnsmessige utviklingen utover, men aldri i motsetning til, den estetiske opplevelsen.

FAKTA:
Anders Jahres Kulturpris

Anders Jahres kulturpris er en årlig utdelt pris som er en hederbevisning for utmerket arbeid, først og fremst for norsk kulturliv. Prisen er blitt utdelt siden 1990. Prisen blir delt ut av Anders Jahres Humanitære Stiftelse. Hvert år blir det plukket ut en eller to vinnere som hver får 500 000 kroner, en diplom og en statuett laget av Nils Aas. Vinneren av Anders Jahres kulturpris blir bedt om å utpeke en yngre, talentfull kunstner til å motta Anders Jahres Pris for Yngre Kunstnere, som regel innenfor deres eget virkefelt. Juniorprisvinnerne får 100 000 kroner hver.