Kuben yrkesarena ble tildelt Oslo bys arkitekturpris i 2014.

Tidligere vinnere av Oslo bys arkitekturpris

Prisen ble opprettet av bystyret i 2000 og utdelt første gang to år senere. Fra 2002 til 2009 hadde Oslo bys arkitekturpris et årlig tema. Fra 2010 ble prisen åpen for alle nye bygg og landskapsanlegg.

Ullevål tårn 2016: Ullevål tårn

Adresse: Nedre Ullevål 5, Ullevål
Funksjon/bruk: Boligblokk
Arkitekt: Code: Arkitektur
Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap
Byggherre: Solon Eiendom og Stolt Utvikling AS
Areal: 4700 m² BTA

En høyreist, trekledd fasade med store vindusbånd og karakteristiske balkonger kjennetegner denne nye boligblokken vest for Ullevål sykehus. «Tårnet» representerer et arkitektonisk friskt pust i et etablert blokkmiljø fra 50- og 60-tallet.


Bjerkedalen park2015: Bjerkedalen park

Adresse: Refstadveien 35, Bjerke
Funksjon/bruk: Park
Landskapsarkitekt: Dronninga landskap
Arkitekt paviljong: Filter arkitekter AS
Øvrige arkitekter: Steen & Lund, Ljos Urban Lighting Design, SWECO, COWI, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten
Byggherre: Oslo kommune v/Bydel Bjerke
Areal: 36 000 m²

Byparken i Bjerke bydel er fornyet i forbindelse med Groruddalsatsningen. Ønsket er at parken fortsatt skal være rekreasjonsområde for ulike beboere, og at det skal være lettere å bruke den når det er mørkt og gjennom hele året. Kafeen er en ny og etterlengtet møteplass. En sentral promenade og flere mindre stier gjennom den kuperte parken har universell utforming. Dalformen bidrar til at opplevelsen varierer etter hvilken sti man følger. Fire broer over Hovinbekken er utformet spesielt til parken, og de er dimensjonerte for maskinell snøbrøyting. 


Kuben yrkesarena2014: Kuben yrkesarena

Adresse: Kabelgaten 10-12, Økern
Funksjon/bruk: Undervisning
Arkitekt: Arch Uno AS / Arkitektpartner AS
Landskapsarkitekt: Hjellnes Consult AS
Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Areal: 43 000 m2 BTA

Oslos største læringsarena for yrkesfag er innpasset i en av byens gamle småindustrigater. Skolen er utformet med tanke på å gi elevene faglig identitet og sosial tilhørighet. Verksteder, kantine, bibliotek, undervisningsrom, auditorium og kontorer er organisert langs en innholdsrik indre gate. 


Nedre gate2013: Nedre gate 5-7

Arkitekt: Space Group Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Sundt & Tomassen AS
Tiltakshaver: Signal Mediahus ANS

 


I god dialog med vernemyndigheter er tekstilfabrikken fra 1890-tallet blitt videreutviklet og fått nytt liv med et bredt spektrum av kulturaktiviteter. På en nennsom og forbilledlig måte knyttes verdifulle bånd mellom fortid og nåtid, for fremtiden.


Parkveien2012: Parkveien 5 b-c

Arkitekt: KIMA Arkitektur AS og MAD-Moderne Arkitektur og Design AS
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS
Tiltakshaver: Aspelin Ramm Eiendom AS v/Infill AS

I en syv meter smal spalte mellom to branngavler er det innpasset et raffinert og arealeffektivt bygg med ni leiligheter og en frodig takterrasse. Prosjektet er nyskapende og gjennomarbeidet, og er et forbilledlig eksempel på hvordan Oslo kan møte utfordringen med arealknapphet og boligmangel.


Informatikkbygget Uio2011: IFI2 - Ole Johan Dahls hus - Informatikkbygget ved UiO

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS
Tiltakshaver: Statsbygg
Ingeniør: Hjellnes Consult AS
Kunstner: I samarbeid med KORO (Kunst i offentlige rom)

Informatikkbygget er et særdeles godt svar på en kompleks oppgave, der både byplangrep, arkitektur og uteanlegg ivaretas på en måte som gir et prosjekt med høy integritet og klart særpreg. 


Lærernes hus2010: Lærernes Hus - konferansesenter

Arkitekt: Element Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Trifolia Landskapsarkitekter
Tiltakshaver: Utdanningsforbundet
Kunstner: Jorunn Sannes og May Bente AronsenNybygget er organisert over fire etasjer med lobby, konferansesal og kafé med takterrasse. Den integrerte kunsten i fasaden er knyttet til virksomheten. Byggets tekniske løsninger gir lavt energiforbruk. 


Fra 2002 til 2009 hadde Oslo bys arkitekturpris et årlig tema. Fra 2010 ble prisen åpen for alle nye prosjekter; bygg fra foregående år  og de siste fem års landskapsarkitekter. 

Sognsveien barnehage2009: Sognsveien barnehage

Tema: Skoler og barnehager
Arkitekt: Arkitektkontoret GASA AS
Landskapsarkitekt: Multiconcult Seksjon 13.3 Landskapsarkitekter AS (nå Link Landskap)
Tiltakshaver: Omsorgsbygg Oslo KF


Sognsveien barnehage har en klar organisering med varierte og fleksible arealer, som gir oversiktlige og trygge omgivelser for barna. Barnehagen fremstår som et eksempel på god hverdagsarkitektur.


Gyldendalhuset2008: Gyldendalhuset

Tema: Næringsbygg, inkludert flerfunksjonsbygg
Arkitekt: Arkitekt Sverre Fehn AS
Landskapsarkitekt: Zinc AS

 


De eksisterende bevaringsverdige 1800-tallsfasadene er beholdt. Funksjonene i bygget er sentrert rundt et lukket atrium, som har rikelig med lysinnslipp fra den karakteristiske takkonstruksjonen.  


Urbygningen2007: Urbygningen (Domus Academica), UiO

Tema: Vedlikehold og utbedring av eldre/bevaringsverdig bebyggelse
Arkitekt: NAV AS Arkitekter
Landskapsarkitekt: Berentsen interiørarkitekter AS
Tiltakshaver: Statsbygg
Kunstner: Søren Ubisch

Restaureringen av Urbygningen har fulgt strenge antikvariske retningslinjer og den håndverksmessige utførelsen holder høy standard. De gamle interiørene er på ny kommet til sin rett. 


Christiania QvartaletJubileumspris - 2006: Christiania Qvartalet

Tema: Nye bygg i historiske miljøer i tett by
Arkitekt: Niels Torp arkitekter AS
Tiltakshaver: Aspelin Ramm Gruppen AS

 


Christiania Qvartalet omfatter store deler av et kvartal med både ny og rehabilitert bebyggelse. Prosjektet forener historiske kvaliteter og moderne byutvikling. 


Villa Korsnes2006: Villa Korsnes, Ekelyveien 5E

Tema: Småhus i ytre områder
Arkitekt: Torstein Ramberg AS sivilarkitekter MNAL
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen landskapsarkitekter MNLA
Tiltakshaver: Lars Korsnes

Med sine lave bygningsfløyer og en skjermet hage, danner huset åpenhet mellom natur og interiør. Huset underordner seg omkringliggende eldre villabebyggelse på en innovativ og nyskapende måte


Pilestredet Park2005: Pilestredet park

Tema: Bærekraftige boligprosjekter ved transformasjon og bymessig fortetting
Arkitekt: Arkitektkontoret GASA AS, Lund+Slaatto Arkitekter AS, Spor Arkitekter AS, Hille Melbye Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS, Asplan Viak AS
Tiltakshaver: Pilestredet Park Boligutbygging (OBOS Nye hjem, Selmer Skanska Bolig)

Pilestredet park ligger som en ny bydel på den gamle Rikshospitaltomten. Området er utviklet til nye boliger, næringsfunksjoner, parker og møteplasser. Det er lagt vekt på å bevare og integrere eksisterende karakteristiske hospitalbygninger


Oslo Spektrum2004: Oslo Spektrum

Tema: Offentlige allmennyttige bygg
Arkitekt: LPO arkitektur og design AS
Landskapsarkitekt: 13.3 Landskapsarkitekter ANS og Alf Haukeland
Interiørarkitekt: Riss Interiørarkitekter
Kunstner: Guttorm Guttormsgård

Oslo Spektrum er en multifunksjonell hall for ulike arrangementer. Samtidig er bygget en møteplass og et symbolbygg i byen. De mange tusen individuelt utformede glaserte teglsteinene gir bygningen en unik fasade. 


Christiania torv2003: Christiania torv

Tema: Offentlige uterom, byrom og grøntområder
Arkitekt: Torstein Ramberg AS Sivilarkitekter MNAL
Landskapsarkitekt: 13.3 Landskapsarkitekter ANS
Kunstner: Wenche Gulbrandsen
Byggherre: Eiendomsspar AS

Mellom eldre og ny bebyggelse, med en sentral vannfontene og en klar avgrensing av byrommet, er Christiania torv blitt en stedsdanner i Kvadraturen. 


Studentsilo2002: Grünerløkka studenthus (Studentsiloen)

Tema: Gjenbruk og transformasjon av eksisterende bygningsmasse
Arkitekt: HRTB AS arkitekter MNAL
Byggherre: Studentsamskipnaden i Oslo

 

Den tidligere kornsiloen er ombygget til studentboliger i varierende størrelser. Det er satt inn franske balkonger, og store deler av betongen innvendig har opprinnelig struktur og farge.

Fakta om:
Oslo bys arkitekturpris

Oslo bys arkitekturpris er en årlig kommunal hederspris som gis bygg eller landskapsanlegg som bidrar til å heve, utvikle og fornye den estetiske kvaliteten på stedet.

Kriterier for tildeling

Oslo bys arkitekturpris kan gis til alle typer byggverk og anlegg innenfor bygrensen.

Byggeprosjekter må være fra året før, landskapsprosjekter fra en periode på fem år tidligere.

Forslagene skal vurderes iht. kriteriene i statuttenes § 1:

  • Nyskapende og fremragende arkitektur/landskapsarkitektur
  • Høy kvalitet på både konsept og gjennomføring
  • At bygg eller anlegg er et tilskudd til Oslo by og dens utvikling: estetisk, funksjonelt eller kulturelt