Byggesak er komplisert. Også for fagfolk. Et samarbeidsprosjekt har gitt bedre kunnskap og dialog mellom utbyggere, arkitekter, kommune og stat.
Jord, grus, leire, sand, fjell og fyllmasse, men også ledninger, kabler, tunneler, p-hus, energibrønner, grunnvann og mye mer. Oslo kommune har startet opp et eget "undergrunnsprosjekt" for økt kunnskap om undergrunn i Oslo.
Byrådet vedtok 11.02.2014 å legge ut forslag til ny kommuneplan på høring og offentlig ettersyn i tråd med plan og bygningsloven.
Et sammenhengende blågrønt belte langs Alna og Tokerudbekken. Det er hovedmålet med «Kom­munedelplan for Alna miljøpark», som omfatter selve elven med tilliggende grøntområder og randsonen av byggeområder.
Oslo får kritikk fra flere hold for å bygge for lite boliger. Men det bygges like mye i Oslo som i våre andre storbyer.
TRÆRNE TAS HENSYN TIL: Et godt eksempel på nybygging hvor hensynet til trærne på tomta er godt ivaretatt.
Vern av det grønne står sterkere i den nye Småhusplanen som nylig ble vedtatt. Samtidig er krav til bygningsvolumer, plassering, utforming og terrenginngrep skjerpet.
Tema:
Rundt Oslos største og mest sentrale knutepunkt, Jernbanetorget, er aktiviteten og utfordringene store. «Områdeprogram Oslo S» legger klare føringer for fremtidig utvikling av byens travleste strøk – som attpåtil får 50 prosent flere brukere de neste 20 årene.
Del saken

Sider

Kortnytt

Vil du ha nyhetsbrev?

ByplanOslo er et gratis nettmagasin fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Vi skriver om områdeutvikling, planer og prosjekter i byen vår. Nyhetsbrevet kommer en gang i måneden. Registrer deg under!

@planogbygning